UL UNGDOM - Ungdomslaget i Tjongsfjorden

Laget

Tegning fra ungdomslagets blad "Tjongsfjordingen". Tegning av lærer Trygve Straume. Var tegning i en protokoll (dvs. utgave av "Tjongsfjordingen". © RLA.

Tegning fra ungdomslagets blad "Tjongsfjordingen". Tegning av lærer Trygve Straume. Var tegning i en protokoll (dvs. utgave av "Tjongsfjordingen". © RLA.

Ul "UNGDOM" - TJONGSFJORD
Ungdomslaget ble starta 23. april 1908 og hadde medlemmer vesentlig fra Tjongsgårdene, Kila og Æsvik.

Laget har fremdeles ungdomshus stående, og er ikke formelt nedlagt, selv om det har vært et "sovende lag" i årtider.

Mer omtale under gårdshistoria for gården Tjong Øvre. Ongdomslagets første tid er svært godt beskrevet i historielagets årdbok nr 4 fra 2006 (Torsten Simonsen).

Foto nedenfor - nyoppført ungdomslagshus i 1930-åran

Foto av huset

Foto lån fra "Rødøy før og nå" (Tove Abelsen). Ungdomshuset på Tjong Øvre, ved grensen mot gården Kila.

Ungdomshuset ble også bruk som "småskole" hus

Harald Myrvoll Det var et artig bilde, må vær mine søsken, Gudbjørg, Per Einar, Kristi og Iren.