Rødøy næringsselskap AS

Rødøy Næringsselskap AS er et heleid kommunalt aksjeselskap stiftet 2003.

Mer

Rødøy Næringsselskap AS

Rødøy Næringsselskap AS er et heleid kommunalt aksjeselskap stiftet 2003.
Selskapet har som formål å arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomheten i Rødøy kommune i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer.

Selskapet skal herunder:

  • Dokumentere vilkårene for næringsutvikling i kommunen
  • Utarbeide årlige handlingsplaner for virksomheten
  • Forvalte kommunens næringsfond etter rammer gitt av Rødøy        kommunestyre
  • I samarbeid med kommunen erverve og forvalte tomteareal og naturressurser for utvikling av næringslivet
  • Delta med aktivt eierskap i lokale selskap som utnytter naturressurser
  • Reising av næringsbygg for utleie eventuelt senere salg
  • Samarbeide med andre offentlige instanser og private
  • næringsinteresser for å kunne drive mest mulig aktiv næringspolitikk
  • Ta på seg andre oppgaver som er i tråd med de overordnede målsettinger

Vedtekter for Rødøy Næringsselskap AS


Viktige linker i prosessen for etablering av egen bedrift;

Nærings- og handelsdepartementet
Inovasjon Norge.no


Offentlige støtteordninger til etablerte bedrifter;

Bedriftshjelpen.no
Nordland Fylkeskommune - Næring

Diverse

2005

14.06.2005: Rødøy næringsselskap AS, styre. Det kommunaleide selskapet har valgt nytt styre som er samme personer som er medlem i Rødøy formannskap; Olav Terje Hoff (styrets leder) og styremedlemmene Torsten Simonsen, Tone Hammersmak Olsen, Torunn Fremstad og Bernt Arntsen. Varamedlemmer er Bodil C. Pettersen, Arild Lorentsen, Aud S. Johansen, Ragnvald Seljevoll og Marit Hagtvedt.

2005

08.08.2005: Rødøy næringsselskap AS, godkjent årsregnskap AS. Det kommunalt eide selskapet som er etablert for blant annet å delta i mulige tiltak som ringvirkning av kraftutbygging, hadde nullomsetning i første ordinære driftsår. Egenkapitalen er på 303.000 kroner.

2003

20.11.2003: Rødøy næringsselskap AS; nyregistrering. Selskapet er stiftet 25. september 2003 og er eid 100 % av Rødøy kommune. Det er Rødøy kommunestyre som har vedtatt å opprette selskapet.
Selskapets formål er å arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomheten i Rødøy kommune i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer. Rødøy Næringsselskap AS skal være kommunens utøvende organ i næringssaker. Selskapet skal herunder dokumentere vilkårene for næringsutvikling i kommunen, utarbeide årlig handlingsplaner for virksomhet, forvalte kommunens næringsfond etter rammer gitt av Rødøy kommunestyre, i samarbeid med kommunen erverve og forvalte tomteareal og naturressurser for utvikling av næringslivet, delta med aktiv eierskap i lokale selskap som utnytter naturressurser, reising av næringsbygg for utleie eventuelt senere salg, samarbeide med offentlige instanser og private næringsintresser for å kunne drive mest mulig aktiv næringspolitikk og ta på seg andre oppgaver som er i tråd med de overordnede målsettinger.
Selskapets aksjekapital er 300.000 kroner. Styret består ved stiftingen av Johan Anton Svartis (styreleder), Inger Lise Kvalvik Aakre (styremedlem), Torsten Simonsen (styremedlem), Anita Kristin Tustervatn (styremedlem) og Randi Storvik Telnes (styremedlem). Daglig leder er Per A. Sperstad.