Lag og foreninger = O P R (1)

Pasientvenngruppen

Omtale

Rødøykatalogen 1992/93:
Leder 1991: Jorunn Svenning, 8180 Rødøy.

Radio Rødøy

Omtale

Lokalradio som en tid var på selve Rødøya.

Gjerøy og RANGSUND sykeforening

Omtale

Hovedsiden ligger under G.

Redningsforeningen SJØSPRØYT

Omtale

Leder bodde på Segelfore i 1991, men det var en tilsvarende forening, med leder bosatt på Tjong. Antagelig forning for den ytre delen av halvøya.

1975 -

Mer

RØDØYKATALOGEN 1992-93:
Stiftet i 1975.
Foreningen hadde 10 medlemmer i 1991.
Leder 1991: Liv Inger Johansen.
Obs.  Det var også en redningsforening på Tjong, stiftet 1960, men leder her var bosatt på Tjong.

REGNBUEN BAGEHAGEFORENING

Omtale

Regnbuen barneforening, Jektvik.

REDNINGSFORENINGEN STORSELSØY

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Leder 1991 Sonja Mathisen, 8197 Storselsøy.

R.F. FISKERNES VEL

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Lag stiftet 1971.
Er medlem av hovedorganisasjonen.
Foreningen hadde 8 medlemmer i 1991.
Leder: Jorun Strømdal, 8194 Jektvik.

R. F. HAVGLIMT

Omtale

Redningforening som er stiftet 1960.
Medlem av Redningsselskapet.
De hadde 10 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Eli Fredriksen, Tjongsfjorden.
Formål: Foreningskvelder med innsamling til redningssaken.

R. F. RANGSUND

Omtal

REDNINGSFORENINGEN - R.F. RANGSUND, 8187 Selsøyvik.
Rødøykatalogen 1992-1993:
Stiftet 1980.
Foreningen hadde 30 medlemmer i 1991.
Er medlem av Redningsselskapet.
Leder: Ragnhild Roaldseth, 8196 Selsøyvik.

R.F. RØDØYLØVA

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Stiftet i 1958.
Medlem av Redningsselskapet.
Foreningen hadde 13 aktive medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Reidun Arntsen, 8180 Rødøy.
Aktivitet: Vanlig foreningsarbeid med møter 1 gang pr. mnd.  Redningsfest hver høst og bingo to ganger pr. år.

R. F. ØRESVIK

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Redningsforening som ble stiftet i 1959.
Foreningen hadde 10 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Helga Pedersen, 8752 Konsviksosen.

R. F. SAMHOLD

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Redningforening i Sørfjorden.
Stiftet 1961.
Foreningen har 13 medlemmer i 1991.
Leder i 1991 var Donald Skivik, 8190 Sørfjorden.

RØDØY BÅTFORENING

Omtale

Rødøykatalogen 1992/1993:
Stiftet 1980.
Foreningen hadde 8 medlemmer i 1991.
Leder: Thorleif Eilertsen, 8180 Rødøy.

RØDØY DYKKER-KLUBB

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Klubb stiftet i 1988.
Er medlem av NDF.
Klubben hadde 14 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Kai-Verner Thomassen, 8180 Rødøy.

RØDØY FISKERLAG

Helside

Omtale

Lenke til helside

RØDØY FOTBALLKLUBB

Omtale

RØDØY KULTURSTYRE 30.5.2012.
Sak 011/2012: Søknad om sponsormiddel fra Rødøy Fotballklubb. Åpning av kunstgressbane. Jfr saksutredning 11012.
Rådmannens innstilling:
Kulturstyret mener dette arrangementet er viktig i sammenheng med åpning av kunstgrasbanen på Rødøya. Kulturstyret støtter arrangementet med kr. 3000.-.
Tilskuddet dekkes over post: 1.507.476.377.
Forslag framlagt i møte:
Søknad om sponsormiddel til arrangement i forbindelse med åpning av kunstgrasbane på Rødøy avslås. Dette et engangsarrangement, som ikke går under kulturmiddel. Budsjettet som er levert er i ballanse (går i null). Rødøy Fotballklubb bør søke på ordinære kulturmiddel 1. september 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.

RØDØY FSK SPEIDERGRUPPE

Omtale

RØDØY BONDELAG

Omtale

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:
Adresse: 8187 Jektvik.
Stiftet i 1965.
Er medlem i Norges bondelag.
Laget har 48 medlemmer i 1991.
Leder: Ole Klausen, 8197 Storselsøy.

RØDØY BONDEKVINNELAG

Omtale

Bondelag stifta 1981 for hele Rødøy.  Det skjedde på Tjongsfjord gjestegård i Kila og noen fra fastlandet her kom også med i styret, se avisklippet til høyre.
I en oversikt over ALLE lag og foreninger i Rødøy 1991, var ikke dette lag nevnt.  Det lag som var nevnt var Tjongsfjord bondekvinnelag som ble starta i 1983 og Storselsøy bondelag som ble starta i 1982.  Kan se slik ut som at kvinne på Storselsøy har gått ut i 1982 og at dette lag ble nedlagt i 1983, da eget lag ble stifta i Tjongsfjorden.

RØDØY DISTRIKTSFISKERLAG

1940

Omtale

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:
Stiftet 1940.
Leder i 1991: Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik.

1935

Mer

Utsendinger til Årsmøte i Bodø 1935:
- Johan Hågensen, Nordnesøy
- Jens Hansen, Selsøyvik.