A søk

Bedrift (A)

Abelsen, Asbjørn

Bygningssnekker.

Aga, Torgils

Aga, Torbjørn, Kila

Gårdbruker og drev kaiet i Kila

A. Engen Elektronikservice

Administrert fra Segelfore i Rødøy.

Angelbruket AS

Nordnesøy

Andersen, H. Møbelfabrikk AS

På Vågaholmen i Rødøy.

Artich Inn

Eide og drev "Gjestegården i Kila" under dette navnet

Person - fornavn (A)

Adolf Johansen, Sørfjorden

Sørfjorden patentslip - se mer.

Ally Fredriksen

Personer tilknytta Gjesøy Koop, Innkjøpslag.

Angel Olsen, Nordnesøy

Olsen, Angell, landhandel, fiskeforretning.

Albert Hilstad

Hilstad, Albert, Øresvik. Notmann.

Alfred Danielsen

Danielsen, Alfred, gårdbruker og fiskeforretning Svinvær.

Alsing Einvoll

Skreppehandler og fotograf på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Arne Bang

A. Bang Bilruter, Æsvik i Rødøy.

Asbjørn Abelsen

Bygningssnekker.

Person - etternavn (A)

Aga, Torbjørn

Gårdbruker og drev kaiet i Kila

Abelsen, Asbjørn

Bygningssnekker.

Abelsen, Terje

Eier og driver av Tjongsfjord Gjestegård.

Andreassen, Håkon

Andreassen, Håkon, fiskeeksport, Havnøy (Rødøy).

Arntsen, Karl

Arntsen, Karl, fisk, tran og rognforretning.

Agenturer

Innledning

I hver krets i kommunen fantas personer som hadde "agenturer" - som en liten binæring - for å tjene litt ekstra hvor næringen eller som oftest var sparsomme. Også de som drev vanlig handel i stor og liten virksomhet - hadde også agenturer.

Salg av forsikringer var det mest vanlige opp gjennom åra på 1900 tallet. I det første ti-året av 1900-tallet kom også flere agenturer på motorer. Man kunne også ha agentur for aviser og blad som man tegnet abbonenter til.

Lyder Forsmo, Melfjordbotn

Agenturforretning i Melfjordbotn

Harald Hagevik, Tjongsfjorden

Harald Hagevik hadde også agentur for forsikringer som han solgte, se hans brevpapapir. Se lenke til hans siden nedenfor.

Jensen, Richard

Agenturforretning RICHARD JENSEN, Nordvernes.

Johansen, Gisle

Agenturforretning, nevnt i en handelskatalog for 1958-59.

Nilsen, Daniel, Kleftås

Skredderforretning og agenturforretning.

Rønvik, Olav

Oppkjøp av Huder og Skind for A/S Riiber, Bergen.