Midtre Rødøy skolekorps

Til hovedside for helsider

Til søksiden

.

1976 -

Omtale

SELSØVYVIK.
Nevnt Rødøykatalogen 1992-93:
Korps stiftet i 1976.
Er medlem av hovedorganisjonen.
Korpets hadde 38 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Evelyn Fredriksen.

1976

og mer

Midtre Rødøy skolekorps, Jektvik skoles Musikkkorps og Tjongsfjord skole- og undomskorps defilerte fra dampskipskaia til Rødøy sykehjem under Rødøy-stevnet 1991.
De ble ellers omtalt slik: "Stiftet 1976.  Dirigent er Lillian Thomessen. Korpset er idag 16 utøvere + aspiranter som kommer fra de tre kretsene Selsøyvik, Gjerøy og Rødøy. De må i båt for å møtes til fellesøvinger og det er slitsomt, særlig høst og vinterestid.  M.R. Skolekorps har flinke musikanter, som gleder mange med sine toner."

1981

© RLa. (927B) 1981.

1977

© RLA. (8646 A). 1977.