De første årene som handelsmann på Tjong

Tilbake til hovedside

Denne siden går frem til året 1919 - til det ble nytt handelssted ved Tjongssjøen.

1904

©RLA. (1745).

7de oktober 1904 annonseres det at firma Joh. Falch har fått handelsbrev. Handelsbrevet ble senere påtegnet av Lensmannen i Rødøy - han kunne også drive handel under markedsdagene på Sleipnes (Punn Gjedden).

1905 12te juni

© RLA.

Antagelig det året "Storbrygga" ble satt opp på Tindskjæret.  Det kostet han 10 kroner for hele perioden å ha den der.

1909 kjøp av småbrød assortert

© RLA (Falch-arkivet).

SMÅBRØD

Her handles det småbrød fra bakeriet på handelsstedet Selsøyvik.  Han fikk også tilsendt fra bakeri på Halsa ved en rekke anledninger.

1-2 år senere hadde han eget bakeri sammen med handelsmann Johan K. Mathisen, på Myken.

1910

Foto: Rekstad, John Bernhar/UiB Bergen. Året1910. Handelsbrygga til Joh. Falch, som senere ble flytta til nåværende tomt lenger inn i fjorden.

STORBRYGGA er som navnet sier-  den største av de tre bygningene det senere handedelssted består av.  Den stod tidligere på et skjær litt lenger ut for senere sted.  På "Sjæret" står idag (2015) "Håkon Taralsen brygga". Brygga ble revet her og satt opp på dagens sted ca. 1919/1920.

Overgang til noe bedre og større...

Det er blitt meg fortalt at Johan Falch ikke fikk kjøpt tomta ved Sjæret - hvor storbrygga hans stod tidligere, og at det kan være en av grunnene til at han flytta innover til tomta ved Tjongssjøen.

Det var nok også en medvirkende årsak at tomta ved Tjongssjøen var langt mere egna for en større forretningsdrift.  Falch hadde som nevnt tjent mye penger i de 25 år hans firma hadde vært i drift og en bedring av hans handelssted var naturlig nå.

Før Storbrygga ble flytta skjedde det et omfattende steinarbeide ved Tjongssjøen. Arbeidet skjedde fra 16.6.1919. Det kom et arbeidslag på 4 mann, som hadde arbeidet på anbud til en samla pris av kr 12000.  Basen for arbeidslaget var Anton Forfang fra Mosjøen. Videre Erling Petersen, Alfred Ludvigsen og Karl Olsen. Denne arbeidsgjengen bodde hos Josefine Hagevik mens de var her på Tjong.

Storbrygga ble så tatt ned og flytta innover til det nymura steinkaiet.  På bildet av storbrygga nedenfor sees den slik den stod før flyttinga.  I fjæra ligger mye kaistokk.  Kanskje var brygga flytta like etter at bildet var tatt, og at disse stokka er de nåværende peler under den.

Det meste av materialene til butikken kom fra Nes trælasbrug i Mosjøen.  Regning av 14.11.1919 viser 3400 meter med 3" x 9 (veggplank) og 2000 meter 1 1/2" x 4 (gulvbord).  Tilsammen kosta disse materialer, kappa i spesielle lengder, kr 2097.85. 

Falch skriver rundt og hører seg for om billigst og beste sted for kjøp av dører og vinduer.  Anton Forfang nevnt foran blir konsultert. Til slutt havna orderen hos Hemnes Trævarefabrikk, den doble ytterdøra, 5 innedører og 7 store vindu kosta ham kr 325.

Arbeidet skjedde i 1920.  Falch hadde dette året innmeldt 4 personer i Rødøy kredssykekasse.  Det var Sjønning og en Alfred under vinterfisket.  Nils Benjaminsen Tjong arbeidet 5.4. - 28.6., mens Peder Nicolaisen Tjong arbeidet fra 5.4. til 27.12.  Det var også sistnevnte som foretok innredninga i nybutikken.

Brygga ble satt opp uendra. Bare noen vinduer i forbindelse med sammenkobling av butikket ble tatt bort. Notgjelden ble også satt opp overfor butikken.

Da butikken var ferdig ble den malt av Martin Jonsen (f.1896), som var sønn av den mye ellers omtalte "John-Maler" (John Andersen f. 1854) fra Kila. Martin Johnsen var utdanna malermester og hadde sin forretning i Oslo. Det var en tid med mye "spakling" ved slikt arbeide, noe som i vår restaurering har skapt problemer i form av avflassing.  Det ble sagt på bygda at butikkgulvet hos han Falch var så fint "at man kunne speile seg i det".

Skrivebordet på kontoret ble arbeida av Johan Abelsen fra Værangfjorden.

Liltbrygga ble også flytta hit.  Den stod like i nærheten, på berget nedenfor huset til Anton Larsa.  Brygga var etter sigende tidligere eid av svigerfar Baruksen, og var mulig kommet fra Bolga.

Øverst på tomta var det en tid satt opp et hus med trandamperi. Det skulle ha vært en illeluktende aktivitet som vel mere hørte uteværene Valvær og Myken til.  Trandamperiet brant ned. 

Det store barkekaret, som ennå finnes bevart og lagra på liltbryggeloftet, var montert opp i tilknytning til nothjellen.

Anlegget ved Tjongssjøen står nå ferdig i all sin prakt og synbare velstand.   Tidene er imidlertid i ferd med å forandre seg.  20 års epoken videre omtales gjerne i historisk literatur som "De harde tyve- og tredve-åra".

Skyldsetting og sjøter

Nytt handelssted ble bygget ved "Tjongssjøen" 1919/1920. men skyldsetting og tinglysning skjedde først fra 1925.  Det måtte gjøres for at han kunne gi pant i eiendommen ved lån i Norges bank - se pantsettinger fra 1926 og 1928 i bildet til høyre her.