Gjersvik Torbjørn

2002

18.03.2002: Thorbjørn Gjersvik; nyregistrering av enkeltmannsforetak som har som formål å drive dampskipsekspedisjon med forretningsadresse 8197 Storselsøy.

Gjersvik, Hans

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20324).

Gjersvik, Hans. Storselsøy. Snekker.  Inntekt: 1000.  Formue: 2600.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

Gjesøy Fiskarsamvirke

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20325).

Gjesøy Koop, Innkjøprslag

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20326).