Lag og forening som starter med R

Fødøy fisker- og arbeiderlag

©RLA 12104 1933

Rødøy og Lurøy Kraftlag

Helside

Omtale

Forløper for Rødøy Lurøy Kraftverk AS - og omtales under næringsdelen her.

Rødøy Jeger og fiskeforening

Helside

Omtale

Rødøy helselag

Helside

Omtale

RØDØY TURLAG

Omtale

Mer senere