Næringer

De forskjellige næringer

Agenturer

I hver krets i kommunen fantas personer som hadde "agenturer" - som en liten binæring - for å tjene litt ekstra hvor næringen eller som oftest var sparsomme. Også de som drev vanlig handel i stor og liten virksomhet - hadde også agenturer.

Salg av forsikringer var det mest vanlige opp gjennom åra på 1900 tallet. I det første ti-året av 1900-tallet kom også flere agenturer på motorer. Man kunne også ha agentur for aviser og blad som man tegnet abbonenter til.

Fiske

Jordbruk

Posten - ansatt

Skreppehandlere

"Småhandel" med varer - omreisende i bygda og bygder ellers.

Skogbruk

Turistnæringer

Start på en side om turisme som næring generelt