Noe om jordkjellere i Rødøy

Foto og tekstfoto fra Rødøy historielags årsbok nr 1. Skann: © RLA.

Tilbake

Det var jordkjellere på de fleste av de 80 navnegårdene i Rødøy. Dette var et nødvendig "hus" på gården for å lagre poteter og grønnsaker.

Tidligere hadde ikke bolighusene kjeller, som svært mange fikk senere.  De få som tidligere hadde - nevnte man som "kjellerhus".

74 Rødøy - Selvågen

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Her ser man en jordkjeller som helt sikkert var i bruk i den tiden klokker og kirkesanger Martinus Bikset bodde og drev gården her.  

Den ligger vis av vis Klokkergården.