Falch gamle handelssted - STORBRYGGA 2

(10911)

(10903)

01 Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

02 Foto: © RLA (Johan M. Mathisen). Jann Breivik ser nærmere på syll.

03 Ny vegg også på denne siden av brygga. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

04 Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

(9360)

05 Det ser bedre ut nå! Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

Nytt tak må legges

06

07 Det arbeides med å ØKSE stokk her. Det må være en ås til taket. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

08 Foto:© RLA (Johan M. Mathisen).

09 Kjell Arne Johnsen, tro arbeider der nede. Han likte seg i "høyden". Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

Bra ferdig

10 Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

Her er det endelig blitt ferdigrestaturert utvending, arbeidet pågår nå innvending med trapp opp til "kaferommet" og innredning av det osv. Her er to personer i samtale - og tar jeg ikke mye feil - er det om hvor fint det er blitt her.