Angellbruket AS

Fiskemottak på Nordnesøy.

Hjemler: Gnr 1, bnr 50 er overdradd for kr 1000 fra Rødøy kommune til Angellbruket AS (03.09.2008).

Diverse

2005

30.06.2005: Angellbruket AS, godkjent årsregnskap. Fiskemottaket på Nordnesøy fikk en omsetning på 266.000 kroner i 2004 som er noe svakere enn 2003. Resultatet før skatt ble på minus 19.000 kroner.

2005

22.10.2005: Angellbruket AS, nytt styre. Angellbruket AS, som driver fiskemottak på Nordnesøy, melder om at foretaket har valgt nytt styre. Det nye styret består av styreleder Henny Gurine Nilsen og styremedlemmene Holger Olsen, Paul Børge Olsen, Anita Kristin Tustervatn og Milian Robin Grønning. Som varamedlemmer er valgt Harald Sandvik, Cathrine Johansen og Inger Nordhøy.

2002

02.02.2002: Angellbruket AS, Nordnesøy; endring av forretningsadresse.
Foretaket omsatte i 2001 for 251.000 kroner og hadde et resultat før skatt på 44.000 kroner.