E søk

Firma (E)

Eliassen, Emil

Nevnes som poståpner og med fiskeforretning på Myken.

Eliassen, Johan

Nevnes som poståpner og med fiskeforretning på Myken i Norges

Einvoll, Alsing

Skreppehandler og fotograf på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Einvoll, Kåre

Skreppehandler på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Einvoll, Simon

Skreppehandler på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Endresen, Egil verksted

Egil Endresens verksed på Nordvernes.

Engen, Eva

Drosje og ambulansekjøring på og fra Tjongsfjordhalvøya.

Engvold, Martin

Handelsforetning m.m. Sørfjorden 1914.

Person - fornavn (E)

Edgar Lunheim

Handelsmann på Myken.

Egil Endresens verksted

Nordvernes

Emil Eliassen

Nevnes som poståpner og med fiskeforretning på Myken.

Erling Fredriksen

Bestyrer av Gjesøy fiskerlag, nevn i handelskataloger i 1950-åra.

Erling Hafsmo, Vågaholmem

Rødøy Elektro AS.

Evelyn Fredriksen

Skjærgårdsro overnatting, Gjesøy.

Eva Engen

Drosje og ambulansekjøring på og fra Tjongsfjordhalvøya.

Person - etternavn (E)

Einvoll, Alsing

Skreppehandler og fotograf på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Eliassen, Johan

Nevnes som poståpner og med fiskeforretning på Myken i Norges

Eliassen, Emil

Nevnes som poståpner og med fiskeforretning på Myken.

Engen, Arne

Firma dministrert fra Segelfore i Rødøy

Engen, Eva

Drosje og ambulansekjøring på og fra Tjongsfjordhalvøya.

Engvold, Ingolf

Fiske og handelsforretning i Sørfjorden.

Engvoll, Martin

Handelsforetning m.m. Sørfjorden 1914.

Endresen, Egil verksted

Nordvernes