Fiskekjøp fra 1920

1920 Fiskehandel m.m.

AVREGNINGSNOTA 1920

Her er det Thorolf Jæger, sønn av Kristian Jæger på Selsøyvik, som ordner med avregningsnota til Falch.

Det er oppgjør for 200 bunter med tørrfisk (1 i tillegg i disputt).  Kr 13.174,58.

Falch har også sendt en kasse med vilt: 21 ryper, 1 aarhane, og 3 harer.  1 hare får han ikke betaling for, den er bedervet.