Stiftelsens regnskaper

Hovedsiden

Her kommer det etterhvert regnskapsoversikt for hele perioden....

2005 - overføring - ny leder og kasserer

Dokument - sendt ny leder...

Falch gamle handelssted

OVERFØRING AV ADMINISTRASJON AV STIFTELSEN KASSA- OG BANKKONTOER.

Vedlagt utskrift av bokført regnskap til og med 29.5.05.

Regnskapssaldoi bankonto nr 4514.00.00000 viser MINUS kr 29.665,98.  Det tilsvarer utskrift pr 30.4.05. Dette er kassakredit med en ramme på kr 30.000.

Regnskapssaldo bankkonto nr 4516.14.00000 viser kr 5.000.-.  Kontoen ble opprettet 1.4.05 i anledning "øremerkede gaver".

Kassabeholdning er ifølge regnskapet 0.- pr 29.5.05.

Johan Martin Mathisen og Lillian Aarnes Falch kan underskrive hovedkonto.  Den sist oppretta konto kan bare Johan Martin Mathisen underskrive for.

Det foreligger vedtak om tilskott fra Rødøy historelag ved siste årsmøte.  Det er ikke mottatt til kassakreditkonto pr. idag.

Det foreligger en ubetalt strømregning. Den kan ikke betales før tilskottet er mottatt.

Det må snarest mulig ordnes med en sær-utskrift fra valg av ny ansvarlig person (er) for bruk av bankontoene.

Privat lån med kr 11.723 må snarest overføres til konto: 0532.00.0000 Johan Martin Mathisen, 8186 Tjongsfjorden.

8186 Tjongsfjorden 29.5.05. Johan Martin Mathisen (sign).

___________________

Merknad:

Det hadde nylig vært årsmøte i Rødøy historelag, det første på siste 10 år.  Jeg tok da ikke, pga. det foregående, gjenvalg som leder, og valgte å gå helt ut av stiftelsens styre.  Det ble valgt helt nytt styre.  

2004

2004 Regnskapet

Regnskapet viser at kassakreditten er belastet med kr 29.490 av en max grense på 30.000. Styeleder har da lagt ut kr 1101 kr for å ikke overlaste kreditten.
Fra Rødøy kommune er mottatt hele kr 3000 dette året.
Av andre inntekter er gaver som er gitt på tilsammen kr 7000 og satt på egen konto i regnskapet og skal brukes til bestemte formål.

2004 Regnskapet PDF
Regnskapet for Falch gamle handelssted, Stiftelsen for året 2004.
Last ned fil

2003

2003 Regnskapet

Det er ikke noen inntekter dette året i regnskapet.
Kassakreditten er belasta med kr 27.930.
Det er lånt kr 6601 fra styreleder.
Det er ikke mottatt noe tilskudd fra Rødøy kommune inneværende år.

2003 Regnskapet PDF
Falch gamle handelssted, stiftelsen. Regnskapet for året 2003.
Last ned fil

2002

2002 Regnskapet

Kassakreditten er belasta til nesten i taket - kr 26299.
Det erlånt penger av styreleder med kr 3000.
Tilskuddet fra Rødøy kommune er dette året hele 3000 som det ble takket hjertelig for....

2002 Regnskapet PDF
Falch gamle handelssted, stiftelsen. Regnskapet for året 2002.
Last ned fil

2001

2001 Regnskapet

Kassakrdittet var belasta med 20.078 ved årets utgang.
Det er dette året mottat kr 111.000 fra Rødøy kommune og må være noe av det næringstilskottet som ble tilstått i anledning sanitæranlegget. Om det i tillegg kan være vanlig årlig tilskudd - må jeg undersøke.

2001 Regnskapet PDF
Falch gamle handelssted, stiftelsen. Regnskapet for året 2001.
Last ned fil

2000

2000

2000 - Regnskapet

Dette året er det mottatt 10.000 i støtte fra Rødøy kommune, den eneste inntekten dette året. Regnskapet gjøres opp med en belastet kassakreditt på 19.377.

2000 Regnskapet PDF
Falch gamle handelssted, stiftelsen. Regnskapet for året 2000.
Last ned fil

1995

 
ÅRSREGNSKAP PR 31.12.1995

INNTEKTER
32.000.00 Rødøy kommune tilskudd kr 10.000 + 22000.
25.000.00 Rana Museum (H.Meyers fond) til kjøp av PC og programvare Regimus.
20.00 Renteinntekter
50.000.00 Nordland fylkeskommune - fylkeskonservatoren - tilskott

Adminstrasjon/kafe:
13.853.00 Strømutgifter tidligere år
11.947.00 Utgifter i anledning sanitæranlegget
3.671.30 Administrasjon generelt
9.309,50 Museumsting - diverse utgifter
3.200,00 Forsikring av anlegget

Restaureringsarbeidet:
26.745.32 Kjøp av materialer
6.859,50 Byggestrøm 1995
18.178.91 Malingsarbeide i butikken (Engen)
2.158.79 Byggelånsrenter (økt kassakredit)

107.020.00 Sum inntekter 1995
95.923.32 Sum utgifter 1995
14.031.38 Kassakredit belasta
26.603.00 Kreditorer
23.668.30 Bankbeholdning pr 31.12.95

Økonomi pr 31.12.95:
23.668.10 Bankinnskudd
17.000.00 Øremerka midler til PC-kjøp
26.603.50 Dekning av kreditorer
19.934.80 Belasta kassakredit (lån)

Stipulerte inntekter 1995:
18.950.00 379 timer med dugnad kr 50/time.
5.212.00 Ung jobb arbeide 1995
85.876.00 Arbeidere betalt direkte av A-kontoret.

 

1995

FGH 1995 Dugnad året R

Dugnad som er bokført i regnskapet året 1995.
Last ned fil