Falch-arkivet = 1893-1975

OM

01 © Johan Martin Mathisen.

Det som omtales her er det arkivmateriale som ble donert til stiftelsens eie ved kjøp av handelsstedet. 

Det finnes i tillegg arkivmateriale igjen hos Falchs barnebarn - Arvid Aag, Johan Svartis og Jann Odin Falch.

Handelsfirma Joh. Falch sitt handelsarkiv med protokoller, regnskaper og brev osv. Det er samla så godt som komplett fra hans hele handelssperiode på over 70 år. Det aller meste av arkivet er donert til Stiftelsen Falch gamle handelssted og er velsortert i arkivkasetter. 


Det er et unikt materiale fordi det er så komplett. Materialet er foreløpig blitt brukt til en "bok" i tre eksemparer som er gitt til Falch barnebarn i området her. 
Det er også blitt brukt ved en rekke anledning i historielagets arbeid med artikler. 

Det skal videre brukes i anledning en artikkel om firmaet i Historielagets årbok. Senere en ny oppdatert bok. 

Når det fremdeles er lagra hos meg - som tidligere styreleder for stiftelsen, så er det på grunn at jeg har gjort et stort arbeide med å systematisere det i arkivkasetter år for år. Jeg har også godt kjennskap til hva som er i det, og kan lett finne frem opplysninger i det til historielagets arbeide.

Senere bør det ordnes med en mer permanent løsning i mer ildsikkert arkiv.

Det er stiftelsens styre som alene har fullråderett over arkivet. Det er ingen som helst hjemler for innsyn i det ut over det som stiftelsens styre bestemmer. 

Begrensningen gjelder også i forhold til stifterne - Rødøy kommune og Rødøy historielag.

Selger og donerer = Arvid Aag

02 © Johan Martin Mathisen

Arvid Aag, er dattersønn av Johan Falch.
Han var eier da handelsstedet ble solgt til Stiftelsen Falch gamle handelssted.
Han har en del gjenværende arkivmateriale lagra hos seg. 

Kassen og esken nedenfor er noe av dette arkivmateriale som er gjennomgått av meg.

Jan Odin Falch og Lillian Aarnes Falch

03

November 2010 bad Lillian meg komme så se gjennom de gamle arkivsakene etter firma Joh. Falch som var lagra på kvisten hjemme på Tjong Øvre hos dem.

Det er en liten tønne, en kasse og to esker med brev og mye annet.

Det tok meg og Lillian ca.15 timer å grovsortere det. Det materiale som var mest interesant fikk jeg låne hjem for skanning og videre bruk i lokalhistorisk arbeid.

Dette materiale gikk også en god del tilbake til tiden før Johan Falch flytta til Rødøy. Han var da skipper på jakta "Wilhelmine". Det var ekstra interesant.

En stor takk til de to som gav meg innsyn i dette arkivmateriale.

Lokalhistorisk nytt mars 2012

Omtale

"LN skulle gjerne presentert Falch handelssted grundig, og gjerne markedsført det ved et eget temanummer rett før fellesferien, i ren reklamestil.

Imidlertid har vedkommende som sitter med arkivmaterialet en høystsæregen og nevrotisk eiertrang til dette.

Arkivet er totalt lukket, og når noe lekker ut derfra er det alltid behørig merket med copyright. Logoen over er gjengitt uten tillatelse, så her må en regne med streng irettesettelse og påtale.
For stiftelsens styre er det høyst påkrevet å få fjernet materialet fra denne svært så negative personen.

Det er heller ikke tjenelig for handelsstedets renommé og goodwill i lokalbefolkningen med en slik tilknyttet representant.

Det er lite formålstjenelig med fortsatt sykelig sjalusi på LN, for det er kommet for å bli.

og et tilsvar

LN redaktør er medlem av historielaget, men bidrar aldri med noe positivt.

Han møter ikke på årsmøter.

Han samler selv inn noe materiale og bilder, men holder det strengt hemmelig for andre, ut over det som presenteres i LN.

LN redaktør bruker en hver anledning til være negativ til historielaget generelt, og det som skrives for lagets årbøker.

Kan han "ødelegge" noe for Rødøy historielag gjør han det. Det har erfaring over lang tid vist.

Han har gjennom flere år skrevet en rekke artikler i Meløyavisa hvor han rakker ned på stiftelsen Falch gamle handelssted.

LN redaktør har gjennom åra vist at han er den minst egnede person i hele kommunen til å skrive noe om dette sted.

Eksempel:
I Rødøy-løvas tidligere omtale av stedet er sluttår for handelsvirksomhet skrevet feil 1957. Dette skriver også LN. Det rette er 1975. De to siste sifrene er snudd. Her "ringer ingen bjeller" i forhold til øvrig tekst. Kun avskrift uten noen kunnskap om det man skriver om - og et minstemål av tankevirksomhet fører til feil.
Videre
Han oppfatter det selv som et generøst tilbud, at HAN kunne skrive noe om handelsstedet! Han burde skjønne godt at INGEN i stiftelsenes styre og historielaget styre har et slikt ønske....

ARKIVET (den største delen av det) eies av stiftelsen Falch gamle handelssted. Det er de eneste som har fullt råderett over det.

Redaktør av denne nettsiden har brukt mange hundre timer på å sortere arkivet i arkivesker - år for år. Det ble mottatt "hulter i bulter".

Nå tas det en ny gjennomgang av hele arkivet. Det er en arbeidskrevende prosess pga. at materialet er omfattende.

I løpet av våren/høsten inneværende år vil arkivet være tilbakeført stiftelsen godt ordnet i arkivkasetter - innsatt i 5 stk A4 arkivskap.

Arkivskapene stiller jeg opp med.

Det 6. skap vil bli stående igjen hos meg - som årbokredaktør for historielagets årbøker - til bruk i historielagets arbeid. Det er det "beste" fra arkivet utsortert...

og videre

Det er en allmen og samtstemt oppfatning i stiftelsens styre og i historielagets styre - at det arkivstoff som stiftelsen eier - er en ressurs som bør det bør tas godt vare på...

Det er brukt stoff derfra i flere artikler i historielagets årbøker. Det vil komme mange flere i kommende... Det skaffer inntekter til historielaget som kommer stiftelsen tilgode.

Det vil være dårlig "butikk" å gi dette fra seg til "hvermansen".

og litt til

Dette avsnitt er ganske spesielt, og bør påtales:

"Det er lite formålstjenelig med fortsatt sykelig sjalusi på LN, for det er kommet for å bli".

Til mine lesere:
DEN TEKST SOM ER MARKERT RØDT HER - ER DEN MEST LATTERLIGE UTTALELSE JEG HAR SETT PÅ TRYKK I HELE MITT 64-ÅRIGE LIV.
At det går ann å komme med slikt vås!

TILBAKEFØRING

TILBAKELEVERING - fullført arbeid

5 fulle arkivskap (gitt av meg), og en del gjenstander som jeg hadde registert i REGIMUS. Her er det Breivik og Tømmerbakk som ordner - det var også flere med under transporten.

Foto senere