Bedfrifter B

Bang, A. Bilruter

© RLA.

Arne Bang - med bosted og kontor på gården Æsvik i Rødøy.

Har laget helside her - se...

Benjaminsen, Nils

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20319).

Handelskatalog 1958-59: Benjaminsen, Nils, gbr. Snekker.

Ved Rødøy museum finnes mye av hans snekkerverktøy.

Benjaminsen, Torleif båttransport

2005

17.02.2005: Torleif Benjaminsen Båttransport, endring av forretningsadresse. Foretaket har meldt adresseendring til 8196 Selsøyvik.

Bikset, Ola

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. <(20320),

Handelsfirma etablert 1948 på Tjong Øvre, like ovenfor det tidligere etabert handelsfirma JOH. FALCH.

Bjørnø, Olaf

Skjellhandler.

Olav Bjørnø nevnes som Gårdbruker og skjellhandler i Norges handelskalender 1947-48.

Bloch, Viktor Andreas Johnsen

© RLA.

Bloch er født på gården Blok i Rødøy 29. januar 1873.  

Han er sønn av bruker der John Fælle Larsen (ca. 1825-1899).   Han bor hjemme ved folketellinga 1875.

Ved tellinga i 1900 er han bosatt på gården til selveiende gårdbruker  og dampskibsekspeditør Berge Aga f.1848. Det vil da si bnr 1 av gården Kila (61).  

Han er bosatt i krambodbygningen på gården og benevnes som 28 år gammel handelsmann med landhandel.  I arbeide hos seg har han Petter Nilsen (f.1877), som handelsbetjent.  Petter bruker senere navnet Vaageng, etter som han er født på Vaagengskaret, en plass under gården Vågeng (bnr. 2). Han drev senere handel i Våga og på Nordvernes og ble dømt til fengsel under "Rødøysaken" i 1920-årene. Han drev senere fiskehandel i Bpdø, hvor han også døde.

Bloch går konkurs.  22de mai 1903 bekjentgjøres ved annonsering at handelsmand Viktor Bloks konkursbo af Rødø er indstillet i henhold til konkurslovens § 20.

Han utvandrer så til Amerika i 1904, til staten Washington.  I skifte etter hans søster Jørgine Gurine - er han nevnt som bosatt: Central Hotell, Astoria, Oregon, Amerika.

Brannmestern Tømmerbakk

2004 09 30

Brannmestern Tømmerbakk

30.09.2004: Brannmestern Tømmerbakk; endring av forretningsadresse. Enkeltpersonsforetaket, etablert i 2001 med Nils J. Tømmerbakk som innehaver, har flyttet sin forretningsadresse fra Ørneset i Meløy til Kilamyran, 8186 Tjongsfjorden.

Brødrene Hagevik

Harald Hagevik og broren Sigurd hadde firma ilag.  Brødrene Hagevik.   

Brødrene Hoff AS

Aksjeselskap i Jektvik.  Har helside.

Bø Pelsdyrgård

Eier er Jens Sundberg, Nordvernes.

Pelsdyrgård v/Jens Sundberg, Nordværnes.
Inntekt: 2200.  Formue: 2200.
Kilde: Norsk handelskalender 1947-1948.

Bjørklund, Paul

Paul Bjørklund - Agenturforretning, Kila.

Som man kan lese i brevet nedenfor - gir han Johan Falch et tilbud på en radiomottaker.  Hva han ellers drev med i Kila vet jeg ikke noe om på det tidspunkt dette skrives.

Helsider = B