FALCH GAMLE HANDELSSTED, Stiftelsen

STYRENE

2018 - SIST VALGTE

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer:

971 394 234

Navn/foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsform:

Stiftelse

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

Kommune:

RØDØY

Postadresse:

Postboks 152
8151 ØRNES

Registrert i Enhetsregisteret:

20.02.1995

Stiftelsesdato:

20.02.1995

Daglig leder/ adm.direktør:

Jann Ola Breivik

Virksomhet/art/bransje:

Eier et nesten ferdig restaurert handelssted (3 bygninger) ved  Tjongssjøen i Rødøy kommune. Anlegget skal være bygdas (kommunens)  kystmuseum. 

Næringskode(r):

91.023  Drift av naturhistoriske museer

 

Sektorkode:

7000 Ideelle organisasjoner

Særlige opplysninger:

Registrert i Stiftelsesregisteret

Sist innsendte årsregnskap 2017

Styre:

Styrets leder:

Jann Ola Breivik

Styremedlem:

Egil Henry Jørgen Sjåvik

Solfrid Johanne Lorentzen

Olav Terje Hoff

Torsten Simonsen

Signatur:

Styrets leder alene.

Prokura:

Egil Henry Jørgen Sjåvik

Revisor:

Godkjent revisjonsselskap

Organisasjonsnummer 976 389 387

ERNST & YOUNG AS

Dronning Eufemias gate 6

0191   OSLO