LAG OG FORENINGER I RØDØY gjennom tidene....

LAG- og FORENINGSLIV har opp gjennom de siste 150 år vært rikt og mangeartet.  Fra de første misjonsforeningene i andre del av 1800-tallet - til de mange som ble startet og opphørte i hele forrige århundre. 

Folketallet i Rødøy er blitt redusert fra vel 3000 i 1946 til ca. 1300 i dag.  Det er blitt mindre personer i hver av kretsene og det har da en begrensning på hvor mange lag og foreninger man kan drifte. 

Det er enda mange foreninger igjen i Rødøy. Men de fleste som omtales her, tror jeg nok er foreninger som bare har "historisk" betydning pga. at de er opphørt for år og årtier siden.

Jeg vil arbeide videre med denne siden for å finne alle lag som går fram av skriftlige tilgjengelige kilder. Men det er et begrenset materiale.

JEG ØNSKER AT DE SOM LESER DETTE TAR KONTAKT - OM DE HAR MATERIALE, STOR ELLER LITE, ALT MOTTAS MED TAKK.

Fra de som sitter med informasjon om lag og foreninger, har dokumenter og protokoller osv. Jeg kan kopiere (skanne) materiale og ta vare på det for ettertiden lokalt - og skrive mer om de enkelte lag og foreninger.

 

Sendt meg melding om nye lag og foreninger....

 

SEND PR E-POST TIL: johan.martin@signalbox.no

Alt har interesse hvor smått eller stort det er.  

 

Sidene

SØKE side

Navn på alle lag og foreninger

Kommunalt støttede foreninger

Kulrutmidler

FJESBOKSIDER

Lag og foreninger med egne sider - med mer oppdatert informasjon

og i tillegg

om hva som er tatt med

Noen "klubber" tas også med eks. Rødøy Rockeklubb, Rødøy fotballklubb osv.
Noen "styrer" tas også med - eks. Styret for Valvær kapell. Styrer - hvor medlemmer av det arbeider gratis, hører naturlig med her.
Jeg tar også med "Stiftelsen Falch gamle handelsted".   Den ledes av et helt frittstående styre, men Rødøy historielag og Rødøy kommune peker ut styrets medlemmer, 4 fra laget og 1 fra kommunen.  Det står da et medlemslag bak denne stiftelse.  Alt av administrasjon siden den ble danna er gjort på dugnad fra medlemmer av historielaget - og gjør det fremdeles.

historikk

I arbeidet med denne nettsiden er det brukt en rekke tilgjengelige kilder.  Blant annet er en av hovedkildene: Rødøykatalogen 1992-93.  Det er nok nesten alle (om ikke alle) aktive lag i året 1991 skrevet inn med noen opplysninger om hvert lag eller forening.
Tilsammen var det beskrevet her 103 lag/foreninger som var AKTIVE i 1991.  1980-årene var en tid hvor mange lag ble starta.  Mange av lagene var personavhenige og ble avviklet hvis vedkommende flytta fra Rødøy.   Lag som prestefruer, organister eller menighetssekretærer startet opp.
Svært mange av de 103 nevnte lag i 1991 er nok blitt lagt ned eller er blitt "sovende" lag uten aktivitet.  Av disse her var det noen som hadde 2-5 medlemmer av den eldre garde.
RØDØYKATALOGEN hadde følgende innledning til oversikten over lagene:
"Viste du at Rødøy har over 100 lag og foreninger som arbeider fra alt fra barne- og ungdomsarbeid til pensjonisttiltak?
Dette arbeide danner ryggraden i vårt lokale kulturarbeid, og er et uttrykk for den livsvilje og skaperglede som er typisk for mennesker som bor og lever under forhold der hver enkel av oss er uunnværlig!"