Rødøy produkter AS

Formål: Etablere og drive tilbud for yrkershemmede som ikke kan delta i det ordinære arbeidsliv, samt skape varig tilrettelagt arbeidsplasser. osv. Etablert i Jektvik.

Mer

RØDØY PRODUKTER AS

Jektvik, 8187 JEKTVIK

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Vedtektsdato: 27.04.2007

Formål: Etablere og drive tilbud for yrkershemmede som ikke kan delta i det ordinære arbeidsliv, samt skape varig tilrettelagt arbeidsplasser. Grunnlaget for sysselsettingen skal basere seg på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Muligheten for yrkesmessig attføring må holdes åpen.

Kapital: NOK 200.000,00

Rødøy Produkter AS har som formål er å etablere og drive tilbud for yrkeshemmede som ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarked. Rødøy Produkter AS skal også arbeide for å skape varig tilrettelagte arbeidsplasser i Rødøy.

Rødøy Produkter AS

Grunnlaget for sysselsettingen skal basere seg på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked.
Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede.
Selskapet ble stiftet av Rødøy kommunestyre i møte 21. desember 2006 (se saksutredningen).

Rødøy kommune er majoritetseier i selskapet.

På dette møtet ble også vedtektene i Rødøy Produkter AS fastsatt. Det er medlemmene av Rødøy formannskap som utgjør generalforsamlingen i selskapet.

Styret i Rødøy Produkter AS
Styret består av følgende:                    

  • Egil Sjåvik (leder)                   Vara: Inger Lise Kvalvik Aakre
  • Marit Hagtvedt (nestleder)      Vara: Arild Lorentsen
  • Fritjof Strøm                         Vara: Vidar Solheim
  • Kristian Stensland                  Vara: Aud Steinrem Johansen
  • Anita Tustervatn                    Vara: Randi Storvik Telnes
                      

Rødøy kommunestyre har vedtatt å kjøpe det gamle fiskebruket i Jektvik til hovedbase for aktiviteten i Rødøy Produkter AS.

Prosjektbeskrivelse om etablering av VTA-bedrift . Rapporten framlagt i september 2006 og behandet av kommunestyret 2. oktober 2006.

Rødøy Produkter AS kan kontaktes på telefon 75 09 65 00 eller
e-post post@ro-pro.no

Produktutvalg
                    

VTA prosjektbeskrivelse
Vedtekter