Næring - T-side

Helsider

Taraldsen, Håkon, Tjongsforden

Notrederi på Tjong.

Titan Mathias AS

2004

19.03.2004: Titan Mathias AS; varsel om tvangsoppløsning. Brønnøysundregistrene melder at foretaket per 1. mars 2004 ikke har sendt inn eller fått godkjent årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2002. Er ikke dokumentene mottatt registrene og godkjent innen 16.04.2004, vil Regnskapsregisteret varsle tingretten, som deretter skal tvangsoppløse foretaket uten ytterligere varsel, i henhold til allmenn/aksjeloven § 16-17, andre ledd.
Samtidig meldes at foretakets revisor Geir Jonas Visnes, 6512 Kristiansund, er fratrådt.