Aldersheimforeningen i Tjongsfjord

Til hovedsiden

Til SØK side

Omtale

Den første forening som begynte å arbeide for et aldershjem, alternativt hybelhus i Tjongsfjorden.

ANBUD på hybelhus

© RLA. (13844) NA. 1975.