J-side

Jakobsen Verkstad ANS

Omtale

Kyrre Jakobsen

2002

02.10.2002: Jakobsen verksted ANS, Nordvernes; sletting av ansvarlig selskap.

2002

27.02.2002: Jakobsen verksted ANS, Nordvernes; oppløsning. Foretaket er meldt oppløst og eventuelle krav eller innsigelser må meldes foretaket innen 6 måneder regnet fra 25.03.2002.

Jakobsen. Jørgen (2)

Jacoben, Jørgen, fraktfart, Vasvik. Inntekt: 2400.  Formue: 11.000.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Jakobsen, Jørgen (1)

Jakobsen, Jørgen, Svinvør. Snekker. Inntekt  kr 400.
Kilde: Norges handelskalender 1947-48.

Jektvik Cafe DA

2003

24.02.2003: Jektvik Café DA, Jektvik ; nyregistrering av selskap med delt ansvar. Deltakere er Anne-Britt Sjåvik (1/4), Elin Rita Kvalvik Telnes (1/4), Unn Åse Konradsen (1/4) og Hoff Handel AS (1/4). Daglig leder er Unn Åse Konradsen.
Selskapets formål er å drive restaurantvirksomhet samt virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet tar over lokalene etter Sjarken Kro i butikksenteret i Jektvik, som ble drevet av Berit Sperstad.

Jensen, Richard

Agenturforretning RICHARD JENSEN, Nordvernes.
Jensen, Rich. Småbruker, poståpner, dampskibsekspeditør, agenturforretning. Nordværnes. Inntekt: 6700. Formue: 3300.
Kilde: Norsk handelskalender 1947-1948.

Jensen, Rolf og Olav

Graving og sprengning.

Jensen, Paul

Bosatt Håkaringen, adresse Selsøyvik.

Jensen, Paul, snekker, Håkaring.  Inntekt: 1600.  Formue: 4000.

Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

Jofi AS

2005

12.09.2005: Jofi AS, godkjent årsregnskap. Fiskeriforetaket, som var nyregistrert i 2003, hadde i 2004 en omsetning på 543.000 kroner og fikk et resultat før skatt på 22.000 kroner. Egenkapitalen er oppført med 122.000 kroner.

2003

13.12.2003: Jofi AS, Nordnesøy; endring av styre. Ny styreleder er Egil Kåre Betten, Edøy, 6570 Smøla. Varamedlem er Trond Sverre Kjønnøy.

2003

09.08.2003: Jofi AS, 8198 Nordnesøy; endring av styre. Styrets leder er Jorun Marie Kvammen Gjøstøl, 6570 Smøla, som nå er fratrådt. Varamedlem er Egil Kåre Betten.

2003

26.02.2003: Jofi AS, Nordnesøy; nyregistrering. Selskapets formål er fiske og fangst, engasjere seg i lignende virksomheter, og hva som naturlig hører inn under dette. Selskapets aksjekapital er registrert til 100.000 kroner. Styret består av Jorun Marie Kvammen Gjøstøl, 6570 Smøla (styreleder) og Egil Kåre Betten (varamedlem).

Johansen, Gisle

Nåringskatalog 1958-59: Gisle Johansen, agenturforretning.

Johansen, Jørgen

Kilde: Norges handelskalender 1958-59: Johansen, Jørgen. 1954. landhandel og skipsekspedisjon.

Johansen, Peter

Bosatt Aakvik, senere på gården Bø.

Johansen, Peter, Åkvik.  Snekker. Inntekt: 900.  Formue: 2800.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

Også 1958-59: Bygningssnekker.

Johansen, Sig.

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20330).

Bosatt Gjesøy i Rødøy. Hette: Sigvald Ludvig Jentoft Johansen, født 12.4.1890.

Jæger, Olaf

Jæger, Olaf. Poståpner og Dampskibseks., motorbåtskyss oglaksefiske.  Inntekt: 2000. Formue: 5500.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48

Justad, Ludvig Johan Klæbo

© RLA.

Handelsmann Kila.

Ludvig Johan Kløbo Justad ble født ca. 1883.

I 1911 døpes det et barn - Alfhild Bjørg Justad.

Hennes foreldre nevnes som handelsmann Ludvig Johan Klæbo Justad, f. 1883, bosatt Kila. Hustru Anna Karoline Westermann f. 1888.

I noen notater som Daniel i Kleften har etterlatt seg, nevnes en Ludvik Justad som er bosatt i Værøy i Lofoten, da han døde 18. september 1926 av tuberkulose.

Justad, mer...

© RLA.

Handelsmann Justad og familien er tilbake til Værøy og sender dette kortet av stedet som julekort til handelskollega kjøpmann J. Falch. Julen 1924. © RLA (Mottatt fra Lillian og Jann Odin Falch).

Helsider = J

Jæger O. S. & Søn, Selsøyvik (1)

Handelsfirma som beskrives over to sider.

Jæger O. S. & Søn, Selsøyvik (2)

Handelsfirma som beskrives over to sider.