Lag og foreninger = M

Melfjordbotn festlag

Melfjordens landbrukselskap

1923 (12795).

Melfjordbotn Idrettslag

1939

Nødsarbeide

Klipp fra Nordlands avis 16. mai 1939.
Nødsarbeider i Nordland: "Etter bemyndigelse av Socialdepartementet har arbeidsformidlingsinpektøren tilstått: (.) Likeledes er tilstått Melfjordbotn Idrettslag, Rødøy, dagsverksbidrag a kr 1,50 med inntil 750 kroner til fortsatt opparbeidelse av idrettsplass. (.). Kilde: © RLA. 04319 NA. 1939.

Melfjorden sangkor

Omtale

Midtre Rødøy skolekorps

Helside

Omtale på en helside

Midtre Rødøy pensjonistforening

Omtale

Misjonsforeningen i Øresvik

Omtale

MISJONSFORENINGEN I ØRESVIK
Leder 1991: Dagmar Stensland, 8752 Konsvikosen.

MINOR/JUNIOR (Selsøyvik)

Omtale