Brødrene Hoff AS

© RLA.

Handelskalender 1952-53: Hoff, Brødrene AS.  1947, aksjekapital kr 5000. Bestyrer Olav Hoff, Landhandel.

1958-59: Bestyrer, poståpner Olav Hoff, landhandel.

Nytt selskap

2004

Hoff Handel AS

25.11.2005: Hoff Handel AS, kapital Foretaket har meldt inn ny kapital på 340.000 kroner.

Div

2004

Konkurs

02.12.2004: Br Hoff AS, melding om oppbud. Det er åpnet konkurs i boet til Brødrene Hoff AS den 2. desember 2004. Krav i boet meldes oppnevnt bostyrer advokat Svein Skipnes, 8013 Bodø. Første skiftesamling blir holdt 5. januar 2005.

1990

Overtar i Myken

1990

Fiskebruket på Myken konkurs - Br. Hoff overtar

Fiskebruket i Myken brant ned til grunnen i 1986. Umiddelbarnt etterpå ble det bygd opp igjen og Viggo Holmen drev bruket fram til oktober 1990 da han måtte gi tapt. Grunnen var tildels at byggekostnadene hadde blitt høyere enn antatt og at rentenivået hadde steget betydelig. Sparebanken Rana slot bedriften konkurs, gikk så inn i forhandlinger med Hoff-bruket i Jektvik og det ble inngått avstale om at Br. Hoff skulle overta fiskebruket i Myken.

Kilde: 1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).