Fiskekjøp i Lofoten og Finnmark

1916 Berlevåg

Klipp fra et familibilde. Sjønning Tangstad. © RLA.

Etter at skreifisket i Rødøyværende og Lofoten var ferdig, tok vårtorskefisket, også kalt "loddetorskefisket", i Finnmark til.  I 1915 søkte hele 5500 mann fra Nordland til dette fiskeriet.   Deriblant Skjønning Tangstad fra Tjong. Tangstad var Falchs mann på oppkjøp av lever i Berlevåg.  14. juni skriver Tangstad, for regning av Johan Falch en salgskontrakt om salg av 50 tønner damptran.  Samla salgs sum var kr 6456.54.

Tangstad var også i Berlevåg året etter. Falch ordner 15.2.16 med at det blir sendt oppover 50 blikktønder fra Egholm, Kristiansund. Egholm opplyser at damptran er kommet i over 300 pr tønde.  Ifølge en rapport fra Tangstad til Falch så går det heller dårlig med hans tranforretning.  5.4. skriver han et langt brev og klager over situasjonen, som han jo er uskyldig i selv, men som alikevel går inn på ham.  "Jeg skammer meg virkelig nu over at ligge her 2 mand og ikke faa gjøre noget. For du vet at det ikke er min iver, det at ligge i et fiskevær og ikke noget at gjøre". Det er uvær, det er lite fisk, fisken er små, det er vanskelig å få kjøpt både fisk og lever og prisen er for høy. "Jeg ser med aldeles raadløs for naar leveren i en tønde bliver over 600 kr uden om det andet saa forstaar jeg det ikke, men som Finnmarkingene resonerer at Tranen må blive 1000 kr tønden, ja da maa det gaa and".   "Ja, jeg skammer med over at Nicolai - har kjøpt saa meget lever i Valvær at dok har faat 8 tønder tran siden vi reiste og her ligger vi og faar ikke nogenting".

Parti fra Bergevåg (1934). © RLA.