Olsen, Angel EFTF

Handelsforetning på Nordnesøy.

Formannskapsmøte 29. august 2013, sak 062: Angel Olsens Eftf., søknad om investeringsstøtte fra Næringsfond B.

Olsen, Angel, Nordnesøy

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20334).

Olsen, Angell, landhandel, fiskeforretning. Inntekt: 3000.  Formue: 13.000.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Les mere om dette firma på dets HOVEDSIDE.

Olsen, Peter (f.1884).

Peter Olsen f. 24.08.1884 nevnes i tellinga 1910 som Skrædder.

Han er sønn av Ole Pedersen (1844) og Ane Kristoffersdatter (f.1847), gårdbrukere på bruk nr. 2 av gården Tømmerdal (Dalbotne).

Opdal, T. M.

Gårdbruker og lærer og assortert landhandel på Storselsøy. (20338).

Gårdbruker og lærer og assortert landhandel på Storselsøy.

og litt mer...

Gårdbruker og lærer og assortert landhandel på Storselsøy. (20339).

Helsider og aksjeselskap