Stasjoner: Nordre fastland i Rødøy

Stasjon: Kjetvik

Følgebrev. Pakke sendt fra Tonnes til Rikstelefonstasjonen Vågaholmen. © RLA.

Kjetvik forts.

Telefonlinje

Telefonstolpe fra Breivik i Indre Tjongsfjord. Foto: Jann O. Breivik. © RLA. OBS. Hva har skjedd med den nederste delen?

Stasjon: Tjongsfjorden

Eldste stasjon på fastlandet

Tjongsfjorden stasjon er den eldste på fastlandet og der har jeg omfattende dokumentasjon. Derfor har den egen side

Stasjon: Vågaholmen

Følgebrev. Pakke sendt fra Tonnes til Rikstelefonstasjonen Vågaholmen. © RLA.

Vågaholmen forts.

Pakken er innløst 16.8.1923 av Chr Berg Hansen.