Tjongsfjord Helselag

OM

2015

Start

Lag som ble starta i februar 2015 i Tjongsfjorden.
Styre - fra start:
- Leder Torill Åsheim
- Kasser Rita Krogh
- Sekretær Brit Krogh
- Styremedlem Tove Værang
- Styremedlem Marit Hagtvedt