Sider med lag/foreninger = V U Ø Å

Valvær bedehusstyre

Omtale

For dette hus var det ikke starta med lag eller forening, men med et styre som drifta det så lenge det var i bruk.  Tas alikevel med her.
KAPELLET I VALVÆR
Den 23. mars 1880 samlet fiskerne seg til møte fordi det forelå et sterkt ønske om å få reist et bedehus i Valvær. Det ble valgt et styre – to fra Meløy og to fra Rødøy. Sistenevnte var Mikal Baruksen Tjong og Johan Krüger fra Segelfore. Og det gikk fort, før året var omme var bedehuset kommet under tak. Dette skjer ca. 4 år før den nåværende kirke ble innviet på Rødøy, kapellet her er da det eldste gudshus som nå står i prestegjeldet. I 1910 vedtok styret å få tak i et bilde av M. Baruksen og henge det opp i kapellet. Det viser hvor stor innsats han personlig gjorde for å få dette til. Kapellet er i dag bygningsmessig i god stand, mens alt av tidligere innbo er så godt som borte. I 1967 ble det gjort et vedtak i Rødøy menighetsråd hvor kapellet skulle rives og flyttes til Nordnesøy for bruk der. Heldigvis ble nevnte vedtak ikke iverksatt. Det kan her også nevnes at fiskeværet Valvær hører til Myken som bruks nr. 4 av hovedgården.

1995

Artikkel i bok

I Rødøy historielags årbok nr. 3 fra 1995 er "BEDEHUSET I VALVÆR" omtalt i en større artikkel av Odd Bikset.

Værangfjord barnekor

1992 -

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Stiftet 1992.
7-10 kordeltakere.
Dirigent 1992 Onar Haugli, organist i Rødøy.

Værangfjord fiskerlag

1942 -

Omtale

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:
Lag som ble stiftet i 1942.
Laget hadde 19 medlemmer i 1991.
Leder i 1991 var Johnny Våtvik.

Værangfjord husflidlag

1990 -

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Stiftet 1990.
Er medlem av Norges husflidlag.
Laget hadde 15 medlemmer i 1991.
Leder: Bjørg Kvalvik, 8194 Jektvik.

Værangfjord Idrettslag

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Leder i 1991 Inger Thynes, 8194 Jektvik.

Værangfjord Helselag

Omtale

?

Værangfjord Ungdomslag

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Leder i 1991: Tove Værang, 8194 Jektvik.

2011

Kommunalt tilskott

Sak 006/2011:
SØKNAD OM STØTTE TIL LYDANLEGG VÆRANGFJORD KAPELL
Jfr saksutredning 25911.
Rådmannens innstilling:
UL Soloppgang innvilges støtte på kr 5.000,- til lydanlegg i Værangfjord kapell. Beløpet belastes konto 1.504.473.380.
Vedtak: Som innstillingen. Enstemmig.

Værangfjord kristelige ungomsforening

"Soloppgang".  

Forløperen for dagens Verangfjord ungdomslag - Værangfjord kristelige ungdomsforening "Soloppgang".

Værnes skytterlag

Omtale

Helside sammen med Myken og Kila skytterlag - lenke dit.

UIL REGNBUEN, Rangsund

Omtale

Ungdoms- og idrettslaget med adresse Selsøyvik.
Nevnt som lag i Rødøykatalogen 1992, med Torleif Benjaminsen som leder.

UL DRAGSUG

Omtale

Ungdomslaget i Myken.

UL SOLOPPGANG

1911 - ?

Omtale

Lag stiftet 1911.

UL UNGDOM

Helside

Omtale

Ungdomslaget i Tjongsfjorden

UL FORSØK

Omtale

Ungdomslaget i Sørfjorden

Utdanninsforbundet i Rødøy

Omtale

Ny leder i Utdanningsforbundet Rødøy
Årsmøtet 2010 ble avholdt i pent vårvær på Buneset den 23.april 2010, og 23 medlemmer fant veien dit. Anita Tustervatn ble valgt til ny leder i lokallaget, og nestleder ble Inger Tjong. Arne Jan fortsetter som HT.
Årsmøte 2010
På styremøtet den 10.mars 2010 ble det bestemt at Rødøy lokallag skal avholde årsmøte på Buneset i år. Datoen blir sannsynligvis den 23. april. Samtlige verv i styret skal velges. Lokallagsleder og et ordinært styremedlem velges for to år - de øvrige for ett år.

Ytre Melfjord sykeforening

NA 1958 (4489).

Øresvik Velforening

Omtale

Senere

Øresvik Ungdoms- og Idrettslag

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Stiftet i 1983.
Medlem av NIF.
Laget hadde 37 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Einar M. Jensen, Kilboghavn, 8752 Konsvikosen.

2011

Kulturstøtte

2011
Kulturstyrets møte 10.10.11, sak 05/2011: kr 6000.

Øresvik Samfunns- og Idrettslags huskommite

2001

Overdragelse

Gnr 9, bnr 42 er overdradd fra Øresvik Samfus- & Idrettshuskommite til Hermann Antoni Hilstad. 25.1.2001.

Aag og Tjongsfjord sauavelslag

Avisa Nordland 17.3.09

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:

Stiftet i 1982.

Medlem av Norsk sau- og beiteavlslag.

Laget har 11 medlemmer i 1991.

Leder 1991: Oddvar Sleipnes, Ågskardet.

Oppgaver: Oppsetting av sauegjerde for ca 35000.

Aagværingen - avholdslosje

Helside

Omtale

Åg Grendelag

2011

Kulturmidleer

Sak 005/2011: FORDELING AV KULTURMIDLER FOR 2011
Jfr saksutredning 25611.
Rådmannens innstilling:
5. Det innvilges støtte til Åg Grendelag på kr. 1.000,- til drift av bygdekino.
Enstemmig vedtatt.