Det nye handelsstedet ved TJONGSSJØEN

Del av et postkort fra 1930-åra

og et eldre postkort

Foto til høyre - et gammelt postkort - er det eldste foto jeg har hvor handelsstedet ligger litt til venstre ved sjøen.

og Johan Falch og datteren Mathilde

Fra butikken ved Tjongssjøen.
Johan Falch og datteren Mathilde.
© FFR (A.Einvoll samlinga).
Antagelig sist i 1930-åra.

1924 Brevlogo

© (FGH) Falcharkivet.

1924 - utdeling av landsmel fra mellager i Selsøyvik

Regning fra O. Jæger til John Falch 1924 på 5 sekker landsmel.

"5 sekker a kr 21,50 kr 107,50 beses meg tilsendt. Utsalgsprisen er satt til kr 25.-"

Vi ser her at Falch hadde 3,50 pr sett i bruttoavanse.

1924 UTDELING AV LANDSMEL - fra SELSØYVIK

UTDELT LANDSMEL FOR TJONG JULI - 15. AUGUST 1924

Joh. Ulrik, Kvalvik, 15 kg
Joh. Bloch, Bjerga, 20 kg
Nils Thomassen, Bjerga, 30 kg
P. Berntsen, Kjætvik, 25 kg
Martin Eliassen, Kjætvik, 10 kg
P. Ingebrigtsen, Reppen, 15 kg
O. Thomassen, Reppen, 20 kg
Peder Johansen, Breivik, 20 kg
David Olsen, Breivik, 10 kg
Anton Olsen, Breivik, 20 kg
Erling Nikolaisen, Tjong, 15 kg
Schønning Tangstad, Tjong 20 kg
Ole Davidsen, Tjong, 10 kg
Josefine Hagevik,Tjong, 25 kg
Johan Andersen, Tjong, 25 kg
Hanna Danielsen, Tjong, 10 kg
Peder Nilsen, Tjong, 15 kg
Edvin Nilsen, Tjong, 15 kg
Anton Dyrås, Tjong, 10 kg
Johan Aarnes, Breivik, 10 kg
Ole Bjerkeli, Breivik, 10 kg
Johan Johnsen, Breivik, 15 kg
Johan Kristiansen, Breivik, 25 kg
Lyder Gundersen, Bjerga, 10 kg
Petter Støt, Tjong, 10 kg
Anne Olsen, Breivik, 10 kg
Hans Reppen, 10 kg
Thomas Bjerkeli, 10 kg
Trygve Hagevik, Tjong, 15 kg
Tilsammen 455 kg

Fristen for utdelingen er sat til 15.de august hvorefter salget er frit.
Selsøyvik 5.7.24.  O. Jæger

1924 Nordland privatbank - under offentlig administrasjon

Utsnitt av brev som Norland Privatbank (under off.adm) sendte til Joh. Falch den 28. novermber 1924. ©(FGH) Falcharkivet.

NORDLAND PRIVATBANK, BODØ.

Da banken ble satt under offentlig administrasjon hadde firma Joh. Falch innestående kr 9593 på konto der.

Han må søke for å få tatt ut penger fra egen konto, se nedenfor, utsnitt av brev fra banken.  

Ble det tap å hele eller deler av innestående beløp? Vi kommer nok til det på et senere tidspunkt her. 

Bodø - en henvendelse

© Falcharkivet.

Dette tyder på at Falch hadde gode muligheter for kjøp av bær lokalt.  Det måtte være her i Tjongsfjorden han måtte skaffe for å levere videre skulle jeg tro.

Tror mange som hadde tid til det - utnytta fjellets ressuerser her - ut over det de trengte selv - til å skaffe seg noen kontanter.

fra en dame uten fornavn