Falch gamle handelsssted - Storbrygga I

01

1987

02 © RLA Johan Martin Mathisen.

 Bildet til venstre er fremkalt 14.12.1987 og må være tatt like før da det er snø i fjellene. © RLA

Arbeidet igang

03 © Johan Martin Mathisen.

04 Restaureringa er godt igang. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

05 I fronten er det mye ødelagt. Halve gulvet inne er borte og ALT i frontveggen er pillråttent. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

06 Storbrygga. Parti fra øvre vegg. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

07 Storbrygga. Øvre vegg. Syllen er råteskadet og må skiftes. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

08 Storbrygga, øvre vegg. Nytt foto av syllen som er råteskadet under døråpningen. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

09 Det arbedes nå på to vegger her. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

10 Storbygga, øvre vegg. Det er vinter og det arbeides her. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

Tømmer

11 LA9359 (Foto Johan Martin Mathisen.

Gjennom hele restaureringa ble det solgt oss og mest gitt stiftelsen tømmerstokker på rot.  Har har mannskapet vært i skogen og det er henta tømmer på Tor Myrvoll sin lastebil.  Her uten for garasjen til Tor Myvoll.  Tilsammen ble det nok henta 50 gran.  Det aller beste gitt av Jann Odin Falch.  Det ble også kjøpt gran fra Vollan og Åsheim.  Jann B. gav også noen gran fra sin skog.

12 Ferdig på øversiden av Storbrygga. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

13 Storbrygga. Arbeidet er begynt i fronten. Stilas helt ned i sjøen foran. Vinterarbeide. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

14 Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

15 Storbrygga, veggen mot butikken. Det arbeides nå med den. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

16 Stilas fra sjøbunn og helt opp til bryggas topp. Foto: © RLA (Johan M. Mathisen).

17

18 Det har vært stort uvær og stilaset i fronten er blåst ned og ligger i fjæra overfor storbrygga. "Påann igjen" og sette det opp på nytt foran brygga.

Mer på side 2