Nordnesøy bedehusforening

Fra skole til kapell

Fra Rødøy menighetsblad 1972. © RLA. (7867).

1972

(7836) 1972 03

Orgel bestilt

(7868) 1972 04.

Omtale

1992-1993

Rødøykatalogen

Rødøykatalogen 1992-1993:
Stiftet i 1961.
Foreningen hadde 12 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Hans Grimsland, 8198 Nordnesøy.
Formål: Drift av Nornesøy kapell.

1977

Kortversjon

Kortversjonen av historien...
Bedehuskapellet stod ferdig i 1977 og var et resultat av langt arbeid, pågangsmot og velvilje.  Arbeidet begynte å ta form for nokså nøyaktig 35 år før den tid, og søndag den 21. august 1977 var målet nådd. Bedehuskapellet ble da vigslet av biskop Bjarne O. Weider. Den gamle skolebygningen i bygda fikk et tilbygg som sammen med det øvrige ble til et bedehuskapell.

1973

Anmodning om byggekommite

Menighetsrådet har anmodet bedehusforeningen på Nordnesøy til å oppnevne en byggekomite for å få utarbeidet plantegning, sette opp kostnadsoverslag og finansieringspla for restaurering og omminnredning av den gamle skolen på stedet som skal bli bedehuskapell. "Klipp" fra Rødøy menighetsblad 1973. © RLA.

1972

Overta den gamle skolen

BEDEHUSFORENINGEN på Nordnesøy har søkt om å få overta den gamle skolen på stedet.  Dette har skolestyret anbefalt. Formannskapet har også vedtatt at Nordnesøy bedehusforening får overta Nordnesøy gamle skole vederlagsfritt, mot at huset blir malt og vedlikeholdt uten omkostninger for kommunen.  Etter "klipp" fra Rødøy menighetsblad 1972. © RLA.

(.) Bedehusforeningen på Nornesøy har også bestilt orgel (.). "Klipp" fra Rødøy menighetsblad 1972. © RLA.

1973 A

1973 B