Brødrene Einvoll

Alsing Einvoll

© RLA.

Handelsregister 1953/54:

Einvoll, Alsing, fotograf, kortevarer, frukt- og frøhandel, brensel- og smøreoljer.

Handelsregister 1958/59:

Einvoll, Alsing, 1932, Fotograf, kortevarer for frøforretning.

Kåre Einvoll

© RLA. (Johan Martin Mathisen). Kåre sitt hus på gården Vågeng.

Handelsregister 1952/53:

Einvoll, Kåre, 1938, frø- papir og kortevareforretning.

Obs.  Han er ikke nevnt som "skreppehandler" i 1958/59 - slik som broren Alsing.

Simon Einvol

Mer her senere.