Bedrifter = W og V og Z

Vågeng Maskin ANS

2003

31.01.2003: Vågeng Maskin ANS, Vågaholmen; nyregistrering. Deltakere er Tore Martin Våtvik og Magnar Audun Våtvik. Daglig leder er Tore Martin Våtvik. Selskapets formål er å drive med graving, sprenging, knusing og transport, samt deltakelse i andre virksomheter innenfor samme bransje.

2003

Gnr 64, bnr 38 er overdratt fra Magnar Audun Våtvik til Vågeng Maskin Ans (21.3.2003).

Værnes Samyrkelag.

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20346),

Bestyrer er T. K. Heen.  Landhandel og radio. Lag fra 1947.

Zachariassen & Co, landhandel

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20347).

Våga Eiendom AS

2005

17.10.2005: Våga Eiendom AS, nyregistrering. Foretaket er registrert med formål å drive ”eiendomsforvaltning og ytelser av ekspedisjon- og transporttjenester”. Kapitalen er satt til 1 million kroner og til daglig leder er ansatt Trond Hansen. Det nye styret består av styreleder Hans Albert Nilsen, nestleder Trond Hansen og styremedlem Annika Hansen.