Lag og foreninger - alfabetisk og med lenke

Tilbake

ADM

Strukturen lages først her - de som har aktiv lenke (understreket navn) er omtalt nærmere.

A og B

Helside

Aldersheimforeningen i Tjongsfjorden

Den første foreningen som fikk reist det første bygget i Tjongsfjorden.

Helside

ALDERSTUN

Støtteforeningen for Alderstun omsorgsenter. HELSIDE.

.

BAPTISTENES MISJONSFORENING

Stiftet 1945.

Barneforeningen FIOL

Nordvernes

Barneforeningen KIRKEKLOKKEN

Kila/Tjong forening - innsamling til nye klokke til Tjongsfjord kapell.

Barneforeningen REGNBUEN

Barneforeningen STJERNEN

Stiftet på Rødøya 1976.

BREIVIK SØNDAGSSKOLE

Stiftet i 1948.

BROEN, sanggruppe

C + D + E

F og G

Fagforbundet i Rødøy

FAGFORBUNDET I RØDØY
Årsmøte i fagforbundet i Rødøy, 12. februar 2014.

FORSØK = UL FORSØK

Ungdomlag i Sørfjorden i Rødøy.

FRIKIRKENS LAGS OG FORENINGSARBEIDE

FRIKIRKENS LANDSMISJON

Lag i Sørfjoren med leder i 1991 - Julie Strand.

FRIBU, Rødøy

FRONTEN SKYTTERLAG

Lag stiftet i 1966 og nevnt 1992 med adresse 8194 Jektvik.

.

GJESØY FISKERLAG

GJERØY KRISTELIGE MEDIAFORENING

Forening leda av Knut Lauritzen.

GJERØY FISKARLAG

Lag fra 1942. Sist sett nevnt 1993.

Gjerøy gravgårdsforening

GJERØY IDRETTS- OG SAMFUNNSHUSSTYRE

GJERØY UL/IL

Gjerøy undomslag og idrettslag.

GJERØY OG RANGSUND SYKEFORENING

Hovedsiden ligger under G, men er også nevnt her under R for Rangsund.

GJERØY OG SUNDØY REDNINGSFORENING

GJERØY MUSIKKFORENING

GRENDEHUSKOMMITEEN, Øresvik

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-93.

H og I

HAAPET - Selsøyvik

Den Norske Sjømannsmisjon, Bodø krets, oppgir i 1941 en avdelinge med kontaktperson Signe Jensen, Håkaringen, Selsøyvik.

Helside

Helgeland Handelforening

Helgeland skyttersamlag

Skytterlagene i Rødøy var medlem av dette laget, lenke.

HESTMANNEN UIL

Hestmannen ungdoms- og indrettslag, 8197 Storselsøy

HVERDAGSSKOLE

Haalogalands ungdomslag

Lag i Rødøy var medlem der.

.

Helside

INDRE TJONGSFJORD FISKARLAG

Helside sammen med Indre Tjongsford Innkjøpslag og Ishuslaget.

Helside

INDRE TJONGSFJORD INNKJØPSLAG

Helside sammen med Indre Tjongsfjord fiskerlag og Ishus laget.

Helside

INDRE TJONGSFJORD ISHUSLAG

Arbeide med den nødvendige isdam skjedde i 1936.

INDRE SJØMANNSMISJON, Gjerøy

Forening som ble stiftet i 1987.

INDRE SJØMANNSMISJON, Tjongsfjorden

Forening som ble stifta 1984.

Indre Sjømannsmisjon GENERELT

J - K - L

JEKTVIK LEKEPLASS

JEKTVIK SKOLES MUSIKK-KORPS

Nevnt i Rødøykatalogen 1992/93.

.

Kila Skytterlag

KILA-TJONG FORENINGEN I OSLO

Nevnt i Rødøy menighetsblad 1980.

KIRKERINGEN

Forening som ble ledet av Edit Abelsen, Jektvik, i 1992.

.

LURØY-RØDØY SMØRLAG

LYSFORENINGEN på NORDNESØY

Stiftet 1973. Nevnt Rødøyktalogen 1992-93.

LYSFORENNGEN i ØRESVIK

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-93.

M

Helside

MELFJORDBOTN FESTLAG

Aktvt lag i 2012. Aktivt lag som jeg har gitt HELSIDE.

Melfjordbotn idrettslag

1923 - ?

MELFJORDENS LANDBRUKSSELSKAP

MELFJORDEN SANGKOR

MININOR/JUNIOR

Lag med adresse Selsøyvik. Nevnt Røødykatalogen 1992/93.

MISJONSFORENINGEN I ØRESVIK

Nevnt at den eksisterte i 1992 og at lder var Dagmar Stensland.

Midtre Rødøy pensjonistforening

MIDTRE RØDØY SKOLEKORPS

Skolekorps for Rødøy, Gjerøy og Selsøyvik.

MYKEN - ANDRE FORENINGER fra MYKEN

Omtale av Bjørn Skauge på nettsiden SAGANETT.

MYKEN AVHOLDSFORENING

Omtale av Bjørn Skauge på nettsiden SAGANETT.

MYKEN FISKARLAG

LAg fra 141. Nedlagt.

MYKEN FISKEFORENING

Omtale av Bjørn Skauge på nettsiden SAGANETT.

MYKEN FRITIDS-KLUBB

Stiftet 1986 og nevnt i 1992 som aktiv klubb.

1925 -

MYKEN HELSELAG OG VELFORENING

Stiftet 1925.

MYKEN REDNINGSFORENING

MYKEN SANGKOR

MYKEN SKYTTERLAG

MYKEN SYKEFORENING

MYKENS VENSTREFORENING

N

Nei til adomvåpen - avd Rødøy

Nesøya aktivitetsforening

Nesøy skytterlag

Omtale på helside (-er) sammen med de andre skytterlagene i Rødøy.

1905 - ?

N.K.U.F. Helgeland krets

Organisasjon som også hadde avdelinger i Rødøy.

Nordland fylkesfiskarlag

Nordland sildefiskarlag

Sannsynlig noen få medlemmer i Rødøy?

1981 -

Nordnesøy barnehagelag

Nordnesøy bedehusforening

Nordnesøy fiskerlag

Nevnt som aktiv lag i 1991.

1938 -

NORDNESØY HELSELAG

Lag fra 1938.

Nordnesøy innkjøpslag

Nevn i en artikkel i Nordlands avis 1921.

1925 -

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

Lag fra 1925.

Helside

NORDNESØY IDRETTS- OG UNGDOMSLAG

Lag som ble stiftet i 1976. Omtale på helside.

NORSK VETERANFORBUNDE for internasjonale Operasjoner

Sist nevnt i annonse for årsmøte - Meløyavisa 14.2.2013.

Nordnesøy innkjøpslag

Nevnt 1921

O - P - R

P

Pasientvenngruppen

Med adresse 8180 Rødøy. Nevnt Rødøykatalogen 1992/93.

R

Radio Rødøy

Lokalradio som en tid var på selve Rødøya.

Gjerøy og RANGUND sykeforening

Hovedsiden ligger under G.

REDNINGSFORENINGEN "SJØSPRØYT"

Leder bodde på Segelfore i 1991, men det var en tilsvarende forening, med leder bosatt på Tjong. Antagelig forning for den ytre delen av halvøya.

REDNINGSFORENINGEN STORSELSØY

REGNBUEN BARNEFORENING

Adresse: 8187 Jektvik.

1971 - ?

R. F. FISKERNES VEL, 8188 Nordvernes

Stiftet 1971.

1980 - ?

R.F. HAVGLIMT

Redningsforening stifet i 1980.

1958 - ?

R.F. "RØDØYLØVA".

Forening som er medlem av Redningsselskapet. Stiftet 1958.

1961 - ?

R. F. SAMHOLD

Redningsforening i Sørfjorden startet 1961.

1959 - ?

R.F. ØRESVIK

Redningforening i Øresvik fra 1959.

RØDØYLØVA HISTORIELAG

Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

Helside

RØDØY BONDELAG

RØDØY BONDEKVINNELAG

RØDØY BUESKYTING

Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

Helside

RØDØY BÅTFORENING

Båtforeninger starta på Rødøya 1980. Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

RØDØY DISTRIKTSFISKERLAG

1988 - ?

RØDØY DYKKERKLUBB

Adresse 8180 Rødøy da den var nevnt i 1992. Stiftet 1988.

1992 - ?

RØDØY FELLESKOR

Rødøy fisker- og arbeiderforening

Nevnt 1933.

RØDØY FOTBALLKLUBB

Ganske nylig starta klubb på Rødøya. Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

RØDØY FSK SPEIDERGRUPPE

RØDØY HELSELAG

Helselag på Rødøya. Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

1982 -

RØDØY HISTORIELAG

Lag som ble starta i 1982 for hele kommunen. Har en helside - lenke til.

RØDØY HUSMORLAG

Lag stiftet i 1982 for selve Rødøya. Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

Helside

Rødøy Jæger og fiskerforening

Aktiv forening med aktivitet i 2017.
Forening som var aktiv i 1991. Med medlemmer fra Verangfjorden og Indre Tjongsfjord?

RØDØY KAMMERKOR

Kor med personer fra hele kommunen. Desverre nedlagt fra 1.1.2012.

RØDØY KVINNE/FAMILIELAG

Lag tilhørende på Rødøya.

1919 - ?

RØDØY KVINNEFORENING

En kivnneforening på Rødøya, som var stifta før 1919.

RØDØY LYSFORENING

Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

1882 -

RØDØY MISJONSRFORENING

Misjonsforening som ble starta av prestefrue Dahl på Rødøya 1882.

RØDØY KYSTLAG

1976 - ?

RØDØY MUSIKKFORENING

Stiftet i 1976 med adresse 8180 Rødøy.

RØDØYA REVYGRUPPE

Nevnt aktivitet i katalogen for Rødøy-stevnet 1991 hvor de deltok.

RØDØY-RINGEN

Med bladet Byttenytt. Lag for hele kommunen.

RØDØY ROCKEKLUBB

Klubb for hele Rødøy. Gav ut kasett i 1990. Deltok i Rødøystevnet på Rødøya i 1991.

1991 og før

RØDØY SANGKOR

Sangkor med adresse 8180 Rødøy som ble GJENOPPSTARTET i 1991.

RØDØY SMØRLAG 65, RØDØY

Et lag for hele kommunen som arbeidet fra Rødøya.

RØDØY STÅ PÅ

Aktivt organisasjon på Rødøya.

1987 - ?

RØDØY SVØMMEKLUBB

Stiftet 1987.

RØDØY TURLAG

Turlag i Rødøy starta dette århundre.

Rødøy UIL

Rødøy ungdoms- og idrettslag. 8193 Rødøy.

RØDØY UNGDOMSKOR

Ble startet 1991 med adresse 8180 Rødøy.

RØDØY VEL (I)

Medlemsorgansisasjon som starta opp i 1911 for hele kommunen.

RØDØY VEL (II)

Ganske ny organisasjon som arbeidet på og for Rødøya. Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

S

Samhold - arbeideridrettslaget

Lag på Nordværnes

1991 - ?

S-KLUBBEN. Sørfjorden

Klubb fra 1991, stifta av menighetsekretær Otilde Reinholt.

1991 - ?

S-KLUBBEN, Tjongsforden

Startet 1991. Ledet av Per Anton Johansen.

1988 - ?

SANGRIA

Stiftet 1988.

Helside

Santalmisjonen

Årsmøte for Santalmisjonen i Jektvik 1954.

SANTALFORENINGEN: SKRFSRUD MINDE

Forening i Tjongsfjorden.

1980 - ?

SELSØYVIK SANGKOR

Sankor som ble starta på Selsøyvik i 1980

SOLPARKEN (Rødøya)

Nevnt som et aktivt lag i 2013 (Innkalling til møte Rødøy Stå på).

SJØMANNSMISJON i Rødøy

Den Norske Sjømannsmisjon, Bodø krets, avdelinger i Rødøy.

1985 - ?

SØRFJORDEN AKTIVITETSKLUBB

Klubb fra 1985, nevnt i Rødøykatalogen 1992.

1937 - ?

SØRFJORDEN FISKARLAG

Lag fra 1937. Sist sett nevnt 1993.

Sørfjorden Idrettslag

SØRFJORDEN MISJONSLAG

Sannsynlig den eldste lag/forening i Rødøy. 90 år minnemarkering den 5.4.1957.

Sørfjorden Velforening

STORSELSØY BONDEKVINNELAG

Lag på gården Storselsøy.

Storselsøy Innkjøpslag

Storselsøy landbrukslag

Nevnt i en artikkel i Nordlands avis 1921.

STORSELSØY-OKTETTEN

Stiftet i 1992.

Flatøy og SUNDØY FISKARFORENING

SUNDØY MISJONSFORENING

Forening som hadde sitt 50-års jubileum i 1988, men som nok er nedlagt som de fleste av tilsvarende foreninger.

1937 - ?

SUNDØY FISKERLAG

Lag som ble stifta i 1937.

T

Telnes gravgårdsforening

Helside

TJONG - KAPELLKOMITEENE

Omtale av kapellkomiteene på Tjong 1902.1964.

TJONG LESELAG

Lag som eksisterte i 1932, hvor langt før og etter hvet jeg ikke..

Helside

TJONG - KAPELLKVINNEFORENINGEN

En nå nedlagt forening som ble etablert i 1946 og arbeidet for kapellet i ca 40 år.

Helside

Tjong Misjonsforening

TJONG - ÅG JAKTFELT (VALDSTYRET)

Sist omtalt i et brev fra 22.2.2012 sendt til alle med eiendommer i jaktfeltet.

TJONGSFJORD BARNEKOR

Kor som ble stiftet i 1991.

TJONGSFJORD BONDEKVINNELAG

Lag som skal være starta i 1983

Helside

TJONGSFJORD BÅTFORENING

Livskraftig forening også i 2012, ikke minst da. En forening for fremtiden i Fødøy.

TJONGSFJORD GOSPELKOR

1991 - ?

TJONGSFJORD HANDBAKKKLUBB

Klubb stiftet i 1991.

TJONGSFJORD KRISTELIGE SKOLELAG

Lag tilknytta Tjongsfjord skole?

TJONGSFJORD HUSFLIDLAG

Lag som skal være start i 1983

1984 - ?

TJONGSFJOR HUSMORLAG

Lag som ble stiftet 1984.

Helside

TJONGSFJORD IDRETTSLAG

TJONGSFJORD IDRETTSLAG
Har sin egen side her, da det er et stort og aktiv lag. Stiftet 1962.

TJONGSFJORD MANNSKOR

TJONGSFJORD og OMEGN PENSJONISTFORENING

Stiftet i 1978.

TJONGSFJORD-REVYEN

Aktivt revy-lag (2012). Har fått sin egen helside her.

TJONGSFJORD SANGKOR

Kor som ble stiftet i 1977.

TJONGSFJORD SKOLE OG UNGDOMSKORPS

Var et aktiv lag i 1987 da de da hadde et større lotteri, se foto hovedsiden.

TJONGSFJORD SKYTTERLAG

Skytterlag som ble starta opp ca. 1908 og varte nok noen 10- år fremover....

Tjongsfjord sykehjem - Stiftelsen

TORSDAGSKLUBBEN, Storselsøy

Klubb fra 1988.

V U Ø Å

VALVÆR BEDEHUSSTYRE

Ble etablert da bedehust ble bygd i fiskeværet Valvær.

VELFORENINGEN I SØRFJORDEN

Sist nevnt 2011 da de fikk overdradd en eiendom fra nedlagt ungdomslag.

VÆRANGFJORD BARNEKOR

Stiftet 1991.

VÆRANGFJORD FISKARLAG

Lag fra 1942. Sist nevnt i 1993.

VERANGFJORD IDRETTSLAG

VERANGFJORD HELSELAG

VERANGFJORD HUSFLIDLAG

VÆRANGFJORD I.L.

Idrettslag for Værangfjordområdet. Nevnt som aktiv lag i 1992.

VÆRANGSFJORD PENSJONISTFORENING

Forening fra 1982.

VÆRANGFJORD UL

Lag nevnt i Rødøykatalogen 1992/93.

Værangfjord kristelige ungdomsforening

Forløperen til ungdomslaget

VÆRANGFJORD KRISTELIGE UNGDOMSFORENING

Værangfjord kristelige ungdomsforening "Soloppgang".
Forløperen til det lag som i dag heter Værangfjord Ungdomslag.

VÆRNES SKYTTERLAG

U

UL SOLOPPGANG

Lag stiftet 1911.

UIL REGNBUEN, Rangsund

Ungdoms- og idrettslaget med adresse Selsøyvik.

UL FORSØK

Ungdomslaget i Sørfjorden

UL DRAGSUG

Ungdomslaget i Myken.

Helside

UL UNGDOM

Ungdomslaget i Tjongsfjorden

Utdanningsforbundet i Rødøy

Ø

ØRESVIK UNGOMS- OG IDRETTSLAG

ØRESVIK VELFORENING

Øresvik Samfunns- og Idrettslags huskommite

En huskommite som ble nedlagt og tomt gitt tilbake til eier, eller?

Y

Ytre Melfjorden sykeforening

Nevnt i en annonse fra 1958

Å

ÅG GRENDELAG

Fikk i 2011 støtte av Rødøy kulturmidler til drift av kino.

ÅG OG TJONGSFJORD SAUAVELSLAG

Helside

Aagværingen - avholdslosje