Skipperen Johan Falch

Har har Johan Falch latt seg fotografere av Coldevin - i ganske unge år. Foto: © Jann Odin Falch og Lillian Aarnes Falch.

Johan Falch ble født 1867 på Tjøtta.  

Hans firma ble formelt starta opp 1895.

Gift 1896 i Rødøy og nok fra før den tid fast bosatt her.

Drev nok med fiske (fiskekjøp) før den tid.

Var eier og skipper på jakta Wilhelmine fra før den tid.

1887

© Falcarkivet som eies av Stiftelsen Falch gamle handelssted.

Her en regning fra 1887.

Den er skrevet  til Johan Johansen, Kjerringvik. Her er det bl.a. 1000 angler og 1000 forsener.  

Han er nå 20 år gammel og bruker navnet Johansen etter farens fornavn.

1890 Bergen

© Falcarkivet som eies av Stiftelsen Falch gamle handelssted.

Her er en kvittering fra Bergen datert 16. juli 1890.  Han bruker nå navnet Johan Falch fra Husvik.

1893 Fraktbrev

Blant arkivsakene til firmaet finnes et fraktbrev som er datert Bergen 13.juli 1893.  

Returfrakt til Mosjøen med jakt Wilhelmine. Underskrevet Johan Falch.

Illustrasjonen her er baksiden av fraktbrevet.  Her har mottaker av lasten kvitterert.

1897

© RLA.

En anmodning de ikke kunne imøtekomme, han var ukjent for de.

Godt kjent skulle de bli etterhvert.

og brevet

© RLA.

Jakt WILHELMINE

© Falch familien på Tjong Øvre - Innergården.

I en tidligere omtale av firmaet Johan Falch er det oppgitt at det begynte sin handelsvirksomhet fra fartøy i Lofoten i 1895.  I folketellinga 1900 nevnes Falch som fartøyreder og eldstebroren Martin Falch som skipper fiskekjøp. Det er nok jakta "Wilhelmine" som gav grunnlag for det.  Jakta var en av Falchs tidligste båter og den største. Årstall for anskaffelse vet vi ikke bestemt, men  sansynlig var det i 1895, det år hans firma oppgis å være starta.  I familien heter det at etter Falchs eget utsagn - tjente han aldri penger på jakta.

 Motorbåter ble så anskaffa, og jakta ble vel med åra mindre aktuell i hans fiskekjøpsvirksomhet. Den måtte også kostes mye på.  Blant de etterlatte arkivsaker finnes noen brev som settes i forbindelse med salg. 

I 1912 skriver en person fra Namsos.  Han har hørt at Falch hadde en segeljakt til salgs.  Han ber om nermere opplysninger.  Det ble ikke noe salg 1912, for 4 år senere er det på ny forespørsel etter jakta - og det er da snakk om en "havareret" sådan.  Mannen hette Albert Olsen Rotvold, Fiskerosen (Bindal) og ber i flere brev om en nermere beskrivelse av jakta.  Han spør om jakta er i en slik stand at den flyter under slep sørover, eller om den må repareres der den ligger.  Han ønsker helst å reparere den i Bindal "da han selv er et stykke av en tømmermand".  Om den ble reparert til slutt vet jeg ikke, men det jeg vet er at Albert Olsen gikk personlig konkurs i 1923. Foldereid Sparebank overtok jakta, som ble liggende i fjæra på Foldereid til den råtna opp.   

1901 Styrmann - fører av jakten

Denne person er født 1868 og far til den Gustav Strømsvik som er født 1901 og er mye mer kjent. © Falcharkivet (dok 1530). Blant annet fra artikler i Rødøy historielags årbok og fra TV serien om "Glemte helter".

© Falharkivet.

1902 Kaptein Strømsvik

© RLA. Falcharkivet (dok 2833).

Illusjonen her er forsiden til en "Police paa varer". Datert Bergen 13de januar 1902.

Jakta Wilhelmine har seilt til Bergen med fisk - og får returfrakt.  Det er "Last, salt + diverse, Lofotutstyr samt Varer".  Forsikringssum er 4.270 kr.  Innlastet i kravel B....seiler Wilhelmine som kaptein Strømsvik eller en annen seiler fra Tjongsfjorden til Sørvaagen.

Returlasten skal da føres helt frem til Sørvaagen i Lofoten.

Som vi ser er det forannevnte Gustav Strømsvik som er kaptein (fører) her.

1902 Seil til jakten ?

© RLA. Falcharkivet (dok 2774).

1903 Kristiansund N

© RLA. Falcharkivet.

1903 Kristiansund. Regning fra besøk der med Wilhelmine. © Falcharkivet.

1904

Penger overført til Hans Nilsen, skipper på jakt Wilhelmine, på fiskekjøp i Sørvågen. © Falch arkivet (6632),

Fiskseddel

Feskseddel av eldre dato - kjøpt fra jakten - ukjent dato. © Falcharkivet (dok 2765).

Jakt Wilheline - kjøpt Torsk - fiskseddel.

Bergenstur på 3dje klasse

Tur til Bergen på 3dje klasse - ukjent dato, men det må ha vært i "unge år". © Falcharkivet (dok 2765).