Olsen JTB Brødrene AS

Firma med adresse: 8193 Rødøy.

Fra et brevark 2010:

- Notbøteri
- Garnmontering
- Fiskeredskaper
- Produksjon: Pakke nr. N 994.
- Saltsild
- Saltfisk
- Fisk iset
- Tørrfisk
- Agent: Sjøforsikring
- Agentur Fiskeredskaper
- Trelast

Diverse

2005

27.06.2005: Brødrene JTB Olsen AS, godkjent årsregnskap. Foretaket som i det vesentlige driver med engroshandel av skipsutstyr og fiskeredskap fra sin base i Selvågen på Rødøy hadde i 2004 en omsetning på 1,67 millioner kroner. Resultatet før skatt ble på 106.000 kroner.

2005

08.10.2005: Brødrene J T B Olsen AS, nytt styre og ny kapital. Til nytt styre er valgt styreleder Jonny Johannes Olsen, nestleder Bjørnar Olsen, og styremedlemmene Torbjørn Olsen og Steinar Olsen. Varamedlemmer er Laila Ellinor Olsen, Ragnhild Olsen, May Britt Olsen og Anita Fyhn.
Samtidig har foretaket fra samme dato satt ny kapital til 318.300 kroner.

2004 Hjemmel

Gnr 74, bnr 121 er solgt for kr 2.000 fraq Rødøy kommune til Olsen J T B Brødrene AS. (30.11.2004).

2002

21.03.2002: Brødrene JTB Olsen AS; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo.