Falch gamle handelssted - Liltbrygga I

Etter mye arbeid - her i 2012

01 © Foto Johan Martin Mathisen.

02 © RLA (Johan M. Mathisen).

På det første bilde som er presentert her er det lite som holder Liltbrygga.  Hun står godt på den murede kaikanten, men av det øvrige under den er det lite igjen.  Det var noen år før satt noen foreløpige påler under av tidligere eier.

Under Håkon Heens kyndige ledelse ble det lagt under i front, men det var ikke mye om å gjøre her - før den hadde "ramla". 

Det resterende arbeide med det som er under ble ordna av en arbeidsgjeng etter Heen tid som leder, noen etterfølgend foto også viser....

03 Fra før restaureringen ble starta. © RLA (Johan Martin Mathisen).

Brygga er sikret

04 © RLA (Johan M. Mathisen).

Her har Håkon Heen og de som arbeidet sammen med ham fått bygget et godt la under.
Før det la kom - var det som holdt brygga oppe bare en enkel stolpe i enden, og kansksje litt til (?). Det var krevende på få løftet den opp igjen og rettet skikkelig opp.

Mer sikring

05 © RLA (Johan M. Mathisen).

Mye under og forreste del av gulvbordene var tatt av stormen tidligere.

Luftig

06 Foto: Johan Martin Mathisen.

Nye åser

07 © RLA (Johan M. Mathisen).

Alt av nye gulvåser på plass

08 © RLA (Johan M. Mathisen).

Den innerste del av gulvet var godt - der ligger material til å legge nytt gulv på resten.

Nytt i front

09 © RLA (Johan M. Mathisen).

Detaljer med nytt fint tilpasset reisverk...godt arbeid ble utført.

Arbeide under brygga

10 © RLA (Johan M. Mathisen).

Her er det Magnus Våtvik og Stig Aga som arbeider under liltbygga.

11 © RLA (Johan M. Mathisen).

12

Og arbeid på veggene

13 © RLA (Johan M. Mathisen).

14 © RLA (Johan M. Mathisen).

15 © RLA (Johan M. Mathisen).

For- og endeside

16 © RLA (Johan M. Mathisen).

Forsiden

17 © RLA (Johan M. Mathisen).

Nå går vi til forsiden og arbeidet her - først ble det skjært bort noe av den nederste kledingen og lagt inn stokker i sylla der den var råtten...

Her er det litt "kaos" på stenkaiet med både nye og gamle stokker og materialer. Det ble skifte mye stokker - ja det ble vel henta over 50 granstokker i noen av skogene på Tjong...

 

18 © RLA (Johan M. Mathisen).

19 © RLA (Johan M. Mathisen).

Spesielt bak en støyptrapp her - var sylla rotten.  Her ble det skiftet ut....