Handelsmann og fiskekjøper i fiskeværet MYKEN

Johan Kristian Mathisen

Til side 2

Fra 1921 - Johan Mathiesen & Co ( sammen med Petter Moe og Jacob Jacobsen).

UTHEIM

Foto lånt fra Bjørn Skauge, Myken. Bildet er fra 1905.
© Bjørn Skauge

Utheim hvor Johan Kristian Mathisen kjøpte og bodde i etter at han flytta til Myken 1901, og frem til han døde i 1923.

Utheim ble solgt til Johan Kristian Mathisen og matrikulert som bnr 7 av gården Myken. Mer omtale av handelsmannen og hans familie her.

Handelsmannen eide også bnr 8 - som fra hans dødsbo ble kjøpt av hans svoger Petter Moe og bebodd av ham hele hans resttid på Myken.

Hans morslekt fra Kolvika under gården Sjåvik.

Div

1901-1902

Selvangivelse

LIGNINGEN FOR ÅR 1901-02
Ungkar og bosatt hjemme på Vollan på Tjong Nedre. Det er året før han kjøper handelsstedet på Myken. Han eier 1/6 i garnbåt, antagelig sammen med den eldre broren Ivar og faren Mathias. Han har også utgift til tjenestejente, antagelig sammen med broren Ivar, eller faren Mathis, da det er halvt av hennes lønn han trekker fra i selvangivelsen.

INNTEKTER OG FRADRAG

Kr
500 Vinterfisket
040 Hjemmefisket
070 Inntekt av 1 ko
010 Inntekt av 2 sauer
005 Inntekt av husflid
004 Inntekt fra egen kogefisk
006 Inntekt fra eget slagt
635 Brutto inntekt

080 Utgift til 1/2 leiekar
105 Utgift til 1 1/2 leiekar
010 Utgift til 1/6 del av garnbåt
045 Utgift til 1/2 tjenestepike
014 Husleie/salt osv.
254 Sum utgifter

Netto inntekt 381.

Vollan på gården Tjong Nedre

Det hus Johan Kristian ble født i og som han bodde i frem til han flytta til Utheim på Myken. © Rødøy historielag.

Familien er omtalt under gården Tjong Nedre, bnr 1 Vollan hvor faren Mathias Ivarsen var eier og bruker.

Handelsmann

Annonse for regisrering av handelsfirma i tillegg til det fiskekjøpet han drev før den tid.

Postkort 1905

Tekst på forsiden:
Ingen nyheder herude. Alt som vanligt.
Kun gaat veir og høytørk og alle er
beskjæftiget med Slaatten ogsaa her
ude i havet. Dameklæerne blir jeg vist
snart skilt med her er mange som vil have.
Venlig hilsen til Dem og frue.
D.E.M.Nilsen (signatur). 30.7.1905.

© RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).
Teksttyding: Olaf M. Gylseth Selnes

Og baksiden

Parti af Myken!

Taget fra ytre Kant og Ind Jennem nordsundet hvor D/skibene gaar og kommer. Mathiesens hus oppe paa bakken samt de andre husesom ei vises paa No. 2. Stedet er taget i tre Partier som prospekterne viser. Disse er jo adskillig bedre en de første som Dem har af No. 3.

D.E.M.Nilsen (signatur).

 © RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).

Tyding av tekst: Olaf M. Gylseth Selnes

 

Det er da ganske naturlig at Daniel bodde på Utheim hos Johan M., mens han drev sitt virke som skredder og solgte klær her disse sommerukene i 1905.

Mathesens forlag er trykket på forsiden. Det er da handelsmann Johan Kristian Mathiesen sine egne postkort.

Avsender er skredder Daniel E.M. Nilsen fra plassen Kleftås under gården Tjong Øvre (1878-1962).

Handelsmann Mathiesen var født på nabogården Tjong Nedre (Vollan) (1878-1923). De har da vokst opp nær hverandre, er like gamle og har gått på sammen på skole.

Dere Kjender vel stedet litt igjen? Siden den gang vi var herute i selskab i Det stygge veir. Mine mange hilsninger sendes Dem og frue. DEMNilsen. 30-7.1905.

Trykt på kortet:
Parti af Myke. Helgeland. Forlag: Mathiesen.

Nr 1.
Herr P. Kvarsnes, Kila Tjongsfjorden.

Tak for sidst! Kvarsnes. Det gik meg bare gaat på reisen.......................Gaat veir ogsaa. Lever vel altis nu om Dagene.  Her er parti af Myken Mathiesens Gaard og Bryggen og rorbod. Taget ret....paa andre siden af Sundet i stille saa det speiler i sjøen.

Tekst forsiden:
”Er noget forkommen i en haand. Desuden alt som vanligt. Mange
hilsninger til Dem og fruen fra mig".
Parti af Myken Helgeland. Mathesens forlag. Datert 6.8.1905. Tyding av tekst: Olaf M. Gylseth Selnes.

© RLA.

Adressert til P. Kvarsnes, Kila, Tjongsfjorden. Han var handelsmann i Kila på denne tid og noe år videre.

Tillader mig at spørge om dere har faaet de skruhenglykker til at  henge fotograffier op
med? Haaber Dere sender mig en Del til mine og snart til andre, for ex. 1 dusin av disse
og ½ Do Oterplistre vis dere har til en 15 â 20 øre øre pr stykke. Tyding av tekst: Olaf M. Gylseth Selnes

 

Kontrabok

© Jann Oin Falch og Lillian Aarnes Falchj.

Kontrabog for Herr ... i regning med JOH.MATHIESEN, Myken. "De paalægges høvedsmanden at varsle, hvis han har usolide folk paa baaden".
Trykt: Janssens Trykkeri, T.hjem.
Boka er bruk av Joh. Falch i hans fiskekjøp for Myken og Valvær - komplett for vinteren 1905. Detaljer og underskrifter for hver fisker det er kjøpt hos denne vinteren.

Utheim 1908

I stua på UTHEIM, Myken, i 1908.
 
Fra venste:
Anna Helene Mikalsdtr Falch, f. 1870. 
Jacob Martin Jacobsen (Theodorsen) (1883-1968).
Mathis Henrik Iversen (1839-1914). Johan Kristian sin far, gårdbruker på Tjong Nedre bnr. 1 Vollan.
Mann med pipe - handelsmann Johan Kristian Mathiesen (1878-1923). 
Damen i hvitt: Helga Marie Hagevik, senere gift Kruger (1890-1973). Hun var fra Kila og har tjenste i huset.
Paret til høgre er Petter Arnt Mikkalsen f.1867, fra Solheim på Tjong øvre og hans kone Sine Kristine Abelsen, f.1868. 
Bak stående er handelsmann og sammarbeidende kollega, Johan Tanke Johansen Falch (1867-1952).
På veggen henger et større bilde av Johans søster Hellena, som på det tidspunkt bildet er tatt har vært død i fem år. 
Et spesielt sammentreff er at Kerstin Marthinsen, som kjøpte Utheim 1.7.2010, er et oldebarn av Hellena, og Mathis Ivarsen er en av hennes  tippoldeforeldre. 
Datter av Hellena, Kerstins oldermor, bodde også hos sin morbror Johan Mathiesen på Utheim, en tid etter at hennes mor døde. 

Postkort 1908 - 3 stk

Parti fra fiskeværet Myken, Helgeland.
A/S Stvgr. Forenede Fotofrafer, Stavanger. No.6194a (1 av 4 kort). © RLA.

Parti fra fiskeværet Myken, Helgeland.
A/S Stvgr. Forenede Fotofrafer, Stavanger. No.6194b (2 av 4 kort). De to personene på bildet skal være handelsmannen Johan K. Mathiesen og hans nabo fra Kila/Tjong - Anton Larsen. © RLA.

Parti fra fiskeværet Myken, Helgeland.
A/S Stvgr. Forenede Fotofrafer, Stavanger. No.6194c (4 av 4 kort). © RLA.