FALCH GAMLE HANDELSSTED - restaureringen

Noe om å bygge sanitæranlegg - del I

01 Her ligger en "tank", som senere viste seg å være for liten til vårt formål og som ble solgt til Oddmund Mathisen.
© Johan Martin Mathisen

Handelsstedet her ble bygget først i 1920 åra - og jeg vet ikke hvordan de ble ordnet med sanitæranlegg for stedet.  Med så stor aktivitet der over lang tid - måtte det vel være oppsatt et do en eller annen plass på tomta (?).

Det jeg vet av selvsyn, er at da vi begynte på restaureringsarbeidet - stod det noe igjen av det som kan kalles et avtrede.  I det ytre hjørne av storbrygga var det rester av noe fra en panelvegg og fra et rør av tre som gikk ned i sjøen.  Nå hadde sjøen tidligere tatt med seg gulvet i denne del av storbrygga og noe av avtredet i hjørnet var også borte.

En dass/avtrede av noe slag må det i alle fall ha vært der en eller annen plass.  I 2. etasje var det jo legekontor og legepraksis med kontordager i rundt 30 år. 

Under arbeidet med restaurering var det rigga til et dobøtte med veske og strø, på butikkloftet til "nødbruk".

Det lå hele tiden i planene våre, som en selvfølgelighet, at det skulle bygges et sanitæranlegg i tilknytning til stedet og den kafe som ble innredet i storbryggas 2. etasje.

Saken ble også diskutert med fylkeskonservatoren under hans besøk og befaring.  Han godkjente Jann Breivik forslag til det bygg som idag står der, og som Jann skal ha all ære for at det er kommet der det står idag.

Arbeidet her ble aktuelt for oss høsten 1997 - se det som står skrevet nedenfor.....

1995

02 RLA 22468 (avis). Avis 6.9.1995.

1997

03 Slik så tomta ut før det ble starta opp med sanitæranlegget. © RLA (Johan M, Mathisen).

Til STYRET 21.september 1997

Til styrets medlemmer.

Dette ble på kort varsel, og jeg har ikke hørt om alle dere er tilgjengelige.

Viser til vedlagte skriv om dugnadsarbeide i høst.

Kan vi i styret møte 18.30 - i forkant?

Vi satser på det selv om ikke alle har anledning til det.

Det er ikke satt opp noen saksliste, men vi må diskutere litt fritt hva  som bør skje videre.  Vi bør vel også alle mere "ansvarliggjøres" i forhold til initiativ og det å dra lasset for å bli ferdig med stedet.

 

Lillian tar med regnskapspapirene om hun har anledning til å komme på søndag.

Jeg vil selv være i Bodø fra lørdags morgen til søndag kl.6 ettermiddag, kommer med hurtigbåten.

Med hilsen   

Johan Martin Mathisen

DUGNAD

04 1996. Her er Jensen-brødrene fra Nordvernes boret og sprengt en grop for den store tanken som er planlag.
© Johan Martin Mathisen

Brev om DUGNADSARBEIDE til potensielle

TIL MOTTAKEREN
MØTE OM DUGNADSARBEIDE.

Søndag 21.9.kl 20.00 hjemme hos styreleder Johan Mathisen, Tjong.

Initiativet om dugnad gjøres her til noen i bygda som

enten er medlemmer av Rødøy historielag og/eller tidligere

har vist interesse for dugnadsarbeide ved stedet.  Vedlagt

følger en liste over de personer som er mottakere av brevet.

Kjenner dere til andre som kan kontaktes om dugnadsarbeide

er disse også hjertelig velkommen med i arbeidet.

Det er nå gått 9 år siden museumsstiftelsen ble danna i anledning kjøpet av stedet.  Det er siden nedlagt ca. 2500 dugnadadstimer, ca. 1,8 mill i materialer og betalt arbeid. 

Det har idag stoppa mye opp med restaureringa.  Det som er gjort siste året er mest på museumssida hvor det fortløpende arbeides.

Situasjonen nå er at det er så godt som stopp med å få arbeidere på tiltak. Det er også svært vanskelig å få tak i penger til vanlig betalt arbeide, det lille som kan skaffesav midler må brukes til materialer.

DUGNADSARBEIDE står igjen som det som må til nå for å få stedet ferdigrestaurert.   Det burde vært tatt initiativ til dugnad i langt mere omfang flere år tidligere, men forde få av oss som har administert dette på fritida, har det ikke vært mulig av tidshensyn.

Hensikten med dette møte - er for alvor å prøve å få noe i gang, lodde innteressen for å være mere med i videre arbeid og konkret snakke litt om arbeidet nå i høst.

Har du interesse av å være med på dugnadsarbeidet, men ikke kan komme på søndag, ta da gjerne kontakt pr telefon.

VELKOMMEN.

Johan Martin Mathisen/styreleder

DUGNADSLISTE

05 1996. Her er gropa det skal støypes tank i. © Johan Martin Mathisen.

DUDNADSLISTE.....

HVA KAN SÅ GJØRES PÅ DUGNAD?

Det ville jeg kunne fortelle mye om, men kort notert for høsten 97  følgende arbeide:

 ** Ta vare på lapphellene fra taket på gammelfjøsen på Vollan.

 ** Støpe gulvet i septiktank.  

 ** Sette opp forskalinger.  Støpe hele kummen i ett.  

 ** Støpe kaiplatten videre innover mellom butikk og liltbrygge.

 ** Reise råbygg til sanitæranlegget.

 ** En litt mindre "ryddedugnad" innvendig i bryggene, hvor større ting må flyttes.

 ** Registrering av museumsting (butikkting - spinnesiden).

Videre arbeid med tomta

06 Gravmaskinarbeid av Vidar Solheim for ferdigstillelse av tomta.
© rla (Johan Martin Mathisen).

De som fikk henvendelsen

07 En del lass med sand er kjøpt inn, sement, jern og diverse annet. Dugnadsarbeide kan starte.
© Johan Martin Mathisen.

DE SOM FIKK TILSENDT ANDMODNINGEN....

DUGNADSLISTE

BREVET ER SENDT TIL:

STYRETS MEDLEMMER:

* Johan Martin Mathisen

* Jann Breivik

* Lillian Aarnes Falch

* Hans Strømdal

* Johan Svartis

 

 

 ANDRE INBUDTE TIL DUGNAD, nevnt alfabetisk:

 (Fra historielagets medlemmer, tidligere dugnadsarbeider og personer som har vist interesse for stedet)

 * Elsa Breivik

 * Vidar Breivik

 * Sverre Erichsen

 * Jann Odin Falch

 * Marit Hagtvedt

 * Kjell Bjarne Hammer

 * Gudmund Johansen

 * Kato Kvarv

 * Oddmund Mathisen

 * Tor Myrvoll

 * Nikolai Nikolaisen

 * Reidar Pedersen

 * Ragnvald Sandberg

 * Torstein Simonsen

 * Henry Taraldsen

 * Arvid Aag

 * flere, men hvem?

 Det satses på at nevnte i tillegg vet om andre som kan være med. Da står vi godt rustet til aktivt dugnadsarbeid i høst og til våren.

Forskalingsarbeid og støping

08 © rla (Johan Martin Mathisen).

En god begynnelse - bunnen av kommen er støpt ferdig og det videre arbeid med tankveggene kan nå snart startes.

09 © rla (Johan Martin Mathisen).

Materialer er kjøpt inn og arbeidet starter med bygging av veggene i tanken.

10 © rla (Johan Martin Mathisen).

11 © rla (Johan Martin Mathisen).

12 © rla (Johan Martin Mathisen).

13 © rla (Johan Martin Mathisen).

14 © rla (Johan Martin Mathisen).

15 © rla (Johan Martin Mathisen).

Klar til å støpe

16 © rla (Johan Martin Mathisen).

17 © rla (Johan Martin Mathisen).

18 © rla (Johan Martin Mathisen).

Velfortjent matpause

19 © rla (Johan Martin Mathisen).