Poststedet Tjongsfjorden

Foto fra sistedagskonvolutt - Tjongsfjorden postkontor 6. august 2001. © RLA.

Postkontorene i Tjongsfjord og på Nordvernes legges ned.

De første signalene på Postens store rasjonaliseringsprogram kom i 1992, da det ble foreslått at postkontorene på Nordvernes og Tjongsfjord skulle nedlegges. Dette ble så gjennomført i 1993.Men de gamle postnumrene på hvert sted skulle beholdes.

 Kilde: Rødøy kommunen nettside: ”90 åra på 10 minutter” året 1993.

Nyere tid

2000

Posten lokalt orienterer

Posten lokalt orienterer
Rundskriv fra teamleder i Team Tjonsfjorden (Posten Norge) 24.8.2000.
Postbanken avvikler ordningen med BOKkonto.
Ut går: Rød bok, Gullbok eller Honnørbok i Postsparebanken.
Stopp med innskudd og uttak fra og med 4.9.2000.

1969

© Johan Martin Mathisen.

Tilbakeblikk....

© Johan Martin Mathisen.

8186 Tjongsfjorden
Poståpneri - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1896-07-01
Nedlagt :

TJONGSFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Kilen, i Rødø herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976. 

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere/bestyrere

Dødsannonse. © RLA.

(8186)
Poståpnere/styrere:

  • Handelsm. og gårdbr. B. Aga 1.7.1896.
  • Christine Aga 23.4.1908 (f. 1861).
  • Telefonstyrer og ds.eksp. Sigurd Aga midlertidig fra 15.8.1926, fast 1.4.1927 (f. 1903, død 27.10.1928).
  • Telefonstyrer Einar Aga midlertidig fra 27.10.1928, fast 1.4.1929 (f. 1900).
  • Stasj.holder Einar Johan Aga kst. 1.12.1966 (f. 1943).
  • Ingunn Myrvold 1.2.1987.
  • Postmester Einar Johan Aga 1.5.1998. 

Lønn

© Johan Martin Mathisen.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1901 kr 100,-, fra 1907 kr 250,-, fra 1912 kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Kilde: Postmuseets poststedsdatabase.

1926

© Johan Martin Mathisen.

  • 1952

  • 1961

  • 1963

H7-lotteriet - brevkort

© Johan Martin Mathisen.

Brev som er kjøpt på frimerkeauksjon.  Tilfeldigvis er det sendt i sin tid fra Einar Johan Aga.