Finn Olsen, Selsøyvik

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20337).

litt mer...

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20336).

Diverse

2005

23.04.2005: Finn Olsen AS, godkjent årsregnskap. Foretaket som driver handel og lakseslakteri på Selsøyvik hadde i 2004 en omsetning på 8,49 millioner kroner. Dette er en økning på 8,9 prosent fra 2003. Resultat før skatt ble i 2004 på 758.000 kroner som er en klar forbedring fra 2003, men likevel ikke fullt på høyde med toppåret 2002.

2004

28.04.2004: Finn Olsen AS; godkjenning av årsregnskap. Finn Olsen AS driver assortert landhandel og lakseslakteri på Selsøyvik. Foretaket har lagt fram et regnskap for 2003 med resultat før skatt på 252.000 kroner etter en på omsetning på 7,8 mill. kr. Dette er litt lavere omsetning enn 2002 da den var 8,2 mill.kr. Egenkapitalen er på 853.000 kroner etter at selskapets har tatt ut 1,0 mill. kr. i utbytte på 2003-regnskapet.
. Registrert egenkapital var 188.000 kroner.

2003

9.01.2003: Finn Olsen AS, Selsøyvik; endring av vedtektsdato og kapital. Kapital oppgitt til 100.000 kroner.
Selskapet driver med bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer og ellers butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmiddel. Selskapet omsatte i 2002 for 8,2 millioner kroner med 14 ansatte og hadde en egenkapital på 1,6 millioner kroner. Selskapet Finn Olsen AS driver i nær kontakt med Selsøyvik Havbruk AS som på egen hand omsatte for 29,5 millioner kroner i 2002 med 5 ansatte og hadde en egenkapital på 8,9 millioner kroner.