Frithjof og Mathilde

Sønn og datter tar formelt over firmaet

Mathilde og Johan Frithof Falch overtok i lag drifta av butikken fra 1.januar 1940.

 

Skyldelingsforretning av Tjongssjøen skjedde først i 1925, 3. november. Halvparten av denne eiendom var en sjøtomt som hørte til Anna Mikalsdtrs eiendom. Den andre halvpart ble utskilt fra bruk nr 11 - Myrvoll m/eier Per Nikolaisen.  Kjøper var Johan Falch.  Skjøte ble først tinglyst 9.10.1941, og da var det Falchs datter Inge (Falch) Aag som ble eier.

 

1948 attest

© Falcharkivet.

Kirsten Kleftås arbeidet en måned ved handelsfirma Joh. Falch på Tjong.
Hun fikk da attest fra kjøpmann Johan FRITHOF Falch. Denne attesten har hun i august 2011 gitt i orginal til Stiftelsen Falch gamle handelssted. Den skal innrammes og henges opp i butikken der hun arbeidet. © Falcharkivet.

1954

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20323).