Myken Elektronikk AS

Selskapet meldt oppløst

2003

02.10.2003: Myken Elektronikk AS; foretaket er meldt oppløst. Kreditorene må melde sine krav til foretaket ved avviklingsstyrets leder Bjørn Skauge, 8181 Myken.

2003

23.08.2003: Myken Elektronikk AS; endring av styre. Det nye styret består av Bjørn Skauge (leder), Ulf Skauge (nestleder) og Amma Helene Lunheim Nilsen (styremedlem). Selskapet melder at daglig leder utgår. Selskapet omsatte i 2002 for beskjedne 42.000 kroner som var en stor nedgang fra 2001 da omsetningen var på over 455.000 kroner.