Melfjordbotn festlag

Til søke siden

Til hovedsiden

2011

Kulturstøtte

Sak 005/2011: FORDELING AV KULTURMIDLER FOR 2011
Jfr saksutredning 25611.
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommunes kulturmidler for 2010 – kr 50.000 - fordeles som forannevnte innstilling i oppsatte kolonner viser. (vedlegg)
2. Beløpet dekkes over post 1.507 476 377
3. Det innvilges støtte til Melfjordbotn Festlag på kr. 2.000,- til Melfjorddagen Liv Laga.
 
Enstemmig innvilget.

Helside

MELFJORDAGEN - LIV LAGA

Helside med omtale