Poststedet HANVIKHAUGEN

Hovedsiden

Om

Poststedet ligger på gården NORDFJORNES i Rødøy. Dette er et vanlig navn i Norge og kunne vanskelig brukes som ekspedisjonsnavn for båt og post.
Det ble da tatt i bruk et annen navn som ikke kunne forveksles = HANVIKHAUGEN.

Tidvis brukes dette navnet på stedet også idag, men navnet gikk formelt ut av bruk ved nedleggelse av anløpsstedet og posthuset.

Tilsvarende for Reppasjøen i Indre Tjongfjord, som jo ligger ved gården Reppen Nedre.

Og historien bak...

MELFJORDEN I HELGELAND (nedlagt)

Poståpneri.

Opprettet : 1907-07-01
Nedlagt : 1973-07-31

MELFJORDEN I HELGELAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nordfjordnes, i Rødø herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1907. Sirk. 36, 10.7.1973.

Navnet ble fra 1.4.1914 endret til HANVIKHAUGEN. Sirk. 10, 25.3.1914.

Poståpneriet 8193 HANVIKHAUGEN ble lagt ned fra 1.8.1973.

Ny postadresse: 8192 MELFJORDBOTN. Sirk. 26, 10.7.1973.

Stempel bak på brevet

Lakkstempel bak på forangående brev. © RLA.

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen. 

1914

© RLA.

1922

Poståpnere

© RLA.

8193) 
Poståpnere: 
Gårdbr. og ds.eksp. L. Hytten 1.7.1907. 
Konrad Nikolaisen 1.7.1920 (f.1885, død 31.8.1953). 
(?) (?) (?) 31.8.1953. 
Ds.eksp. Leif Dahl Nikolaisen 1.7.1954 (f.1916). 

Lønn


Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1909, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-. 
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50%.

1962

Hanvikhaugen 13 XII 62. © RLA.

1971

Hanvikhaugen 20 8 71.© RLA.