Lag som starter med G:

GJERØY FISKARLAG

1942

Omtale

Lag startet 1942. Sist sett nevnt 1993.

Laget

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:
Lag fra 1942.
Laget hadde 12 medlemmer i 1991.
Leder av laget i 1991: Odd-Kåre Kristiansen.

1954 Gjerøy fiskerlag

© RLA 1578.