TJONGSFJORD IDRETTSLAG

Fotballlaget - oppstilt på HALSA

Før laget ble stiftet - foto

Fotballsparkende ungdommer nedenfor LENSMANNSGÅRDEN på Tjong 1962/1963, året før TJONGSFJORD IDRETTSLAG ble dannet. © RLA (Johan M. Mathisen).

Fra venste bak: Tarald Taraldsen, Oddvar Skreslett, Magnus S. Mathisen, Steinar Nilsen, Gunner Myrvoll (Larsen). Petter Kristian Mathisen. Nede fra venstre: Gustav Kruger, Sigmund Nilsen, Martinius Bikset, Håkon Taraldsen jnr. Ingvar Abelsen.  Gustav og Sigmund fra Kila, resten fra Tjong.  © RLA (Johan M. Mathisen).

På bakken - ved Alfheim

Foto senere

Foto nedenfor her:

På bakken - på Alfheim.  Gutter fra Tjong m/fotball.  Her fra venstre bak: Oddvar Skreslett som bodde i "Lensmannsgården" like ved.  Magnus Sigurd Mathisen fra Fjellheim, Annfinn Alfheim fra Alfheim. Håkon Normann Taraldsen fra Tjong Øvre. Petter Kristian Mathisen fra Tjong. Arvid Lorentsen fra Kufiskosen. Bak kamera: Johan Martin Mathisen. © RLA.

Og her - Johan Martin Mathisen, fra Fjellehim, som ikke kom med på de tidligere foto. © RLA (Petter Kristian Mathisen).

Fotballtening på en slette nede ved Kilaosen i Kila. Magnus Sigurd Mathisen som "målvakt" i et noe slitent mål. © RLA.