Poststedet Øresvik

Øresvik 20. X. 50. Tjenestemerke nr 7.Tjenestemerke 20.X.50. Nr 7. Stemplet Øresvik.

2004

Rødøy-Løva 2004. (21241).

Brevhuset

ØRESVIK (nedlagt)

Brevhus - (Kommune og fylke ikke registrert)
Opprettet : 1913-03-01
Nedlagt : 1914-08-14

ØRESVIK brevhus, i Rødøy herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.3.1913.

Brevhuset ØRESVIK ble lagt ned fra 15.8.1914 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 321.

Brevhusstyrer:
Gårdbr. og ds.eksp. Zakarias Hansen 1.3.1913.

Posthuset

8754 ØRESVIK (nedlagt)

Poståpneri - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1914-08-15
Nedlagt : 1989-10-31

ØRESVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Rødøy herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 15.8.1914 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 32, 10.8.1914.

Poståpneriet ble fra 1.1.1973 lagt under Sandnessjøen postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 310.101973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8754 ØRESVIK postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1989. Ny postadresse: ØRESVIK, 8752 KONSVIKOSEN. Sirk. 35. 23.10.1989. 

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere/styrere

(8754)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Zakarias Hansen 15.8.1914.
Ds.eksp. Karsten Zakariassen 22.5.1918 (f. 1873).
Telefonstyrer Grethe Lydia Ramstad midlertidig fra 1.9.1948, fast 1.11.1951 (f. 1920).